Hoppa till huvudinnehåll

Penningpolitik

Riksbankens penningpolitik styrs av ett inflationsmål som innebär att inflationen ska ligga på omkring 2 procent. Sedan inflationsmålet infördes har arbetslösheten i genomsnitt legat på ca 8 procent. Vi menar att detta visar att inflationsmålet bör kompletteras med ett sysselsättningsmål. Detta mål ska inte vara underordnat inflationsmålet.

Vänsterpartiet har länge krävt att penningpolitiken ska demokratiseras, att det ska vara de folkvalda i riksdagen som ska bestämma de mer detaljerade målen för penningpolitiken. Nyligen beslutade riksdagen om en ny riksbankslag. Den nya lagen går i rätt riktning i detta avseende. Den innebär att riksdagen ska godkänna preciseringen av prisstabilitetsmålet. Men fortfarande är det så att det är Riksbanken som har en exklusiv initiativrätt till att precisera prisstabilitetsmålet. Vänsterpartiet menar att riksdagen bör ha denna initiativrätt. Utifrån de målen ska sedan Riksbanken självständigt utforma den löpande penningpolitiken. På så sätt skapas en tydlig ansvarsfördelning. De folkvalda i riksdagen beslutar om politiken och Riksbanken verkställer.