Hoppa till huvudinnehåll

Nato

Vänsterpartiet säger nej till ett svenskt Natomedlemskap. Militär alliansfrihet är det säkraste för Sverige och Sveriges befolkning.

Sveriges försvars- och säkerhetspolitik bygger på att vi genom att inte ingå i militära allianser har bättre möjligheter att skapa trygghet för vår befolkning och hålla svenskt territorium utanför krig. Ett medlemskap i Nato försämrar vårt säkerhetspolitiska läge väsentligt. Vi ser att det kan leda till ökade risker för Sverige, och att Sverige blir en del av de krig och konflikter som andra Natoländer bedriver. Därmed äventyras Sveriges trygghet mer genom Natomedlemskap än genom fortsatt nationellt självbestämmande. Sverige har stått militärt alliansfritt och vi har bevarat vårt militära självbestämmande just för att i ett sådant säkerhetspolitiskt läge vi ser nu kunna fatta självständiga beslut som gynnar svensk säkerhet och trygghet.

Ett medlemskap i Nato gör det också svårare att med trovärdighet föra en självständig utrikespolitik. Istället skulle vi riskera att tvingas in i krig och konflikter som vi inte vill delta i. Nato består inte bara av länder som ligger oss nära i synen på mänskliga rättigheter och demokrati. Även Turkiet, Ungern och andra länder som har stora problem med sin syn på mänskliga rättigheter är medlemmar.

Vi tycker heller inte att Sverige ska ingå i en kärnvapenallians, vilket Nato i grunden är. Sverige ska aldrig vara med och planera, förbereda eller öva på att använda kärnvapen.

Internationell säkerhet ska vila på folkrätt, samarbete och ett starkt globalt regelverk under FN:s ledning. Vänsterpartiet är starkt kritiskt till hur Nato förväntas ta en allt större roll på bekostnad av FN.