Hoppa till huvudinnehåll

Miljö

För oss är miljön viktigare än vinstintresset. Utarmningen av den biologiska mångfalden, klimatkrisen och andra allvarliga miljöproblem gör att vi snabbt måste ställa om vårt samhälle.

Våra gemensamma resurser vill vi använda för investeringar i det som är långsiktigt hållbart såsom förnybar energi, hållbara transporter och att skydda naturområden. Rättvisa och miljö hänger ihop. De som belastar miljön och klimatet mest måste också göra störst förändringar i konsumtion och livsstil. Bara genom minskade klyftor mellan fattiga och rika och mellan män och kvinnor kan vi uppnå ett ekologiskt hållbart samhälle och fördela det begränsade miljöutrymmet rättvist. Den biologiska mångfalden är grunden för vår välfärd och den ska värnas genom att miljöhänsynen ska gå före företagens kortsiktiga vinstintressen. Frivilliga insatser för att värna vår natur och miljö är otillräckliga och stärkt reglering och nya styrmedel och åtgärder är därför nödvändiga för att våra begränsade resurser ska nyttjas hållbart och med hänsyn till människor och miljön.

Sverige har bara nått ett av våra 16 nationella miljömål. Vi behöver göra mer än vad som görs idag för att minska belastningen på våra ekosystem. Till exempel behöver vi minska spridningen av bekämpningsmedel i jordbruket och mikroplaster i haven och minska miljö- och klimatpåverkan från våra transporter. Samtidigt vill vi genomföra miljöförbättrande åtgärder för ett ekologiskt hållbart jordbruk, miljöanpassat skogsbruk och fiske och en hållbar mineralbrytning.