Hoppa till huvudinnehåll

Marknadsskolan

En gång i tiden var svensk skola känd för att vara världens mest jämlika. I takt med att marknadsexperimenten i välfärden har gjort frammarsch och den demokratiska styrningen förvandlats till marknadsstyrning så har samhället förändrats. Elev blev ”kund”, skola blev ”marknad” och utbildning en ”vara” i det svenska marknadsexperimentet. Vänsterpartiet ställde inte upp på detta när det infördes och vi ställer inte upp på det i dag. Marknadsskolan behöver avskaffas om den svenska skolan återigen ska bli en av världens bästa.

En förutsättning för ett riktigt bra skolsystem är att kvaliteten och behoven alltid ska komma i första rummet, inte möjligheten att berika sig på verksamheten. Skolan behöver avkommersialiseras, befrias från marknadslogiken, vilket också en majoritet av svenska stödjer.

Sverige är i dag det enda landet i världen som tillåter obegränsade vinster inom den fristående utbildningssektorn. Lagstiftningen i andra länder är betydligt mindre generös mot privata bolag inom utbildningssektorn. Det finns inget annat land i världen där aktiebolag och riskkapitalbolag kan göra vinster på att bedriva utbildningsverksamheter med offentliga medel.

Vinstdrivande fristående skolor etablerar sig där de har bäst marknadsutsikter. Dessutom har dessa skolor ett intresse av att driva upp elevernas betyg med förhoppningen om att locka till sig fler elever, vilket leder till betygsinflation och ökad segregation. Offentligt drivna skolor är däremot skyldiga att erbjuda alla elever utbildning, även barn med särskilda behov och barn vars tidigare skolor har försatts i konkurs. Vinstjakten innebär också ett resursslöseri. Dels genom att vinster plockas ut från den skolpeng som egentligen är till för undervisningen och ofta förs ut ur landet till skatteparadis, dels genom att de ökande skillnaderna mellan skolor har skapat ett stort behov av kontroll och granskning.

I många fall kan det krävas flera års kötid för att få en plats på en friskola, något som vi vet gynnar barn som kommer från socioekonomiskt starka hem. Resultatet blir att våra barn delas upp beroende på vilka föräldrar de har. Vi måste få bort marknadsskolan och en del av det är att fristående skolor inte ska kunna använda kösystem vid antagning av elever.

Vänsterpartiet anser att demokratiskt fattade beslut och behovsbedömning bör vara grunden för nyetablering av skolor, så att inte skattemedel slösas bort på överetablering. Skattemedel ska enbart kunna användas till den verksamhet de är avsedda för, och det ska inte finnas incitament att bedriva verksamheten på annat sätt eller med andra mål än alla elevers lika rätt till kunskap.

Vänsterpartiet har presenterat ett genomförandeplan för hur marknadsskolan ska avskaffas. Den består av sex punkter som kan genomföras under kommande mandatperiod och tillsammans ger oss tillbaka den dem

Bara icke vinstdrivande organisationsformer som ideella föreningar, stiftelser och kooperativ bör få bedriva fristående skolor.