Hoppa till huvudinnehåll

LSS/Personlig assistans

Vår gemensamma välfärd ska skapa frihet för alla, ge oss möjlighet att leva goda liv. Alla människor har lika värde och alla människor har kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället. Alla människor, oavsett funktionsvariation, ska ha samma möjlighet till ett gott liv som alla andra.

LSS är en förkortning för Lagen om stöd och service, och är en rättighetslag. Människor ska få den hjälp de behöver i det dagliga livet och kunna påverka vilket stöd och vilken service de får. LSS ger rätt till flera olika insatser, däribland personlig assistans, daglig verksamhet och ledsagarservice. Den personliga assistansen har förbättrat livskvaliteten enormt för många och är en av de viktigaste jämlikhetsreformerna.

Rätten till personlig assistans och bestämmelserna om assistansersättningen är en frihetsreform, och en av grundtankarna med personlig assistans är att personer med funktionsvariation ska ha samma möjligheter som andra att få leva det liv som de vill leva. Personlig assistans har förbättrat livskvaliteten enormt för många och är en av de viktigaste jämlikhetsreformerna i Sveriges historia. Målet med insatsen personlig assistans är inkludering och deltagande i samhället.

Möjligheten att få assistansersättning har begränsats. 1995 beviljades 78 procent av alla förstagångsansökningar, under 2020 fick ca 83 procent avslag på sin förstagångsansökan. Vänsterpartiets syn är att regeringen fokuserar alltför mycket på att minska kostnader. Vi menar att bedömningar måste göras utifrån människors faktiska behov. Rätten för alla människor att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda ska stå i fokus. För Vänsterpartiet är det viktigt att grundläggande behov ska bedömas i sin helhet, och inte delas upp i s.k. integritetsnära delar och vi vill även att all personlig assistans ska förstatligas.

Assistansberättigade ska själva få välja sin assistans. Detta vill Vänsterpartiet värna om. Att människors behov av assistans sätts på undantag när företag sätter pengar främst är ovärdigt. Vi vill se en assistans där människors behov står i fokus, inte företagens vinstjakt.