Hoppa till huvudinnehåll

Krisberedskap och samhällsskydd

Idag är klimatförändringarna det allvarligaste hotet mot den globala säkerheten. Torka, översvämningar och bränder utgör både akuta hot och är orsaker till krig och konflikter.

Allt tyder på att kriser och extrema väderhändelser kommer att öka även i Sverige. Översvämningar och skogsbränder är till exempel redan ett återkommande problem.

Vänsterpartiet vill utveckla den nya värnplikten med en möjlig civil tjänstgöring för brandbekämpning och katastrofberedskap. Vi vill också att Sverige ska överväga att köpa in flygplan för brandbekämpning tillsammans med nordiska och baltiska länder som är intresserade.

Idag är vi helt beroende av fungerande IT-system för till exempel logistik och försörjning av el och vatten. Vid ett haveri riskerar viktiga samhällsfunktioner att drabbas hårt eller rent av slås ut. När kortsiktig vinst blir en drivkraft för att upprätthålla fungerande IT-system sätts långsiktighet och säkerhet på spel och helheten går förlorad. Därför bör myndigheter vara mycket restriktiva med att outsourca skyddsvärda uppgifter.

Vänsterpartiet vill att mer av vad vi äter produceras i Sverige. Det är ett bra sätt att minska transporter och utsläpp. Samtidigt ökar graden av självförsörjning och vi blir därmed bättre rustade för att klara en allvarlig kris.

Idag får inte Försvarsmakten planera för civila kriser. Det tycker vi är slöseri med stora samhällsresurser. Försvarsmaktens personal och materiel ska kunna användas bättre vid olyckor eller andra krissituationer även om det är fred.