Hoppa till huvudinnehåll

Järnväg och tåg

För klimatets skull måste vi satsa mycket mer på tågen. Det ska vara bekvämt och smidigt att välja tåget och man ska kunna lita på att det går i tid. Vänsterpartiet driver på för ökade investeringar i nya järnvägar och förbättrat underhåll av banorna.

Järnvägssystemet i Sverige är idag uppsplittrat på en mängd privata och statliga aktörer som är ute efter ekonomisk lönsamhet. Det har lett till minskat helhetsansvar och långsiktighet och bidragit till stora problemen i tågtrafiken. För att stoppa tågkaos med ofta förekommande förseningar vill vi istället skapa ett sammanhållet järnvägssystem för störst samhällsnytta.

Det ska gå att lita på att tågen kommer i tid. Därför behöver järnvägsunderhållet förstatligas och järnvägen återregleras. Det ökar utrymmet för SJ att bedriva trafik på sträckor som inte är lönsamma i sig men som är det i kombination med andra. Idag kan privata aktörer plocka russinen ur kakan genom att bara köra riktigt lönsamma sträckor. Det gör det svårare att få bra tågförbindelser i andra delar av landet där det är mindre lönsamt. Möjligheten att resa klimatsmart och billigt ska vara i fokus, inte vinstmaximering.

Transporter står för ungefär en tredjedel av klimatutsläppen i Sverige. Genom att fler resenärer och mer gods färdas på järnväg istället för på vägarna eller med flyg kan utsläppen minska. Därför måste de hållbara resealternativen göras ekonomiskt attraktiva för resenärer och företag. Samtidigt måste SJ få ett nytt uppdrag. Idag fungerar SJ i princip som vilket bolag som helst och har avkastningskrav till staten. Vänsterpartiet anser att avkastningskravet ska tas bort och att pengarna istället bör användas till förbättrad service och sänkta biljettpriser.