Hoppa till huvudinnehåll

Industri

Behovet av en hållbar industri måste tydliggöras. Vänsterpartiet vill se kraftigt ökade investeringar i det som ställer om Sverige.

Vänsterpartiet vill se en övergång till förnybar energiproduktion och smarta elnät, satsningar på järnvägar, elvägar, utbyggd cykel- och kollektivtrafik, energirenoveringar och nybyggnation av lokaler och klimatsmarta bostäder. Det är satsningar som i hög grad kommer att påverka industrin.

Mycket av det material som kommer från industrin är av samhällsavgörande karaktär, det kan vara material som behövs för välfärden, byggande eller omställningen. Industrin står också för många arbetstillfällen och på vissa orter sysselsätter man en majoritet av ortens arbetsföra befolkning. Det måste därför finnas ett gemensamt ansvar för de samhällsavgörande industrierna. Vänsterpartiet vill se en uttalad strategi för hur vi hanterar de industrier som är av stor vikt över tid.

Vi ser redan idag att konkurrensen mot svensk industri inte avgränsas till produktion med relativt lågt förädlingsvärde utan även betydligt högre upp i förädlingskedjan. Vi vet också att produktivitetsökningarna inom olika sektorer och produktionsgrenar inte sker isolerat från varandra utan i ett systematiskt samspel, där såväl fysisk som social infrastruktur spelar en avgörande roll. En fungerande infrastruktur spelar stor roll i industrins möjlighet att utvidgas. Att vägar och järnvägar fungerar möjliggör för industrin att växa och ställa om. Strukturomvandlingen liksom klimatförändringarna ställer krav på helhetstänkande och en medveten, strategisk industri- och näringspolitik.

Industrins klimatomställning måste ske parallellt med klimatomställningen av energisystemet. Elektrifiering av industriprocesser ökar energibehovet samtidigt som även andra samhällssektorer såsom transporter elektrifieras. Därför behöver energisystemet anpassas för att motsvara de nya behoven samtidigt som de fossila energikällorna avvecklas och energiförsörjningen blir helt förnybar. För Vänsterpartiet är en hållbar energiförsörjning ett offentligt ansvar, och vi vill se fortsatta satsningar på utbyggnaden av förnybar energi i hela landet. Med en kombination av energi med miljöhänsyn producerad av vattenkraft, vindkraft, solkraft och -värme och hållbar bioenergi har den svenska industrin goda förutsättningar för klimatomställning.