Hoppa till huvudinnehåll

Högskolan och yrkeshögskolan

Högskolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och bildning. Tanken bakom yrkeshögskolans utbildningar är att de ska finnas när och där de behövs. Båda är viktiga för att skapa välstånd och ett öppet och demokratiskt samhälle.

Vänsterpartiets syn på kunskap som en demokratisk rättighet innebär att det är viktigt att bredda rekryteringen till högskolan. Möjligheterna till utbildning ska vara till för alla, inte bara för några få. Den sociala, könsmässiga och etniska snedrekryteringen har visserligen minskat under de senaste decennierna tack vare studiemedel, utbyggd högskola samt fler och nya utbildningar. Men stora skillnader finns kvar mellan såväl utbildningar som högskolor i hur väl de har lyckats med att bredda rekryteringen.

Yrkeshögskolan i Sverige växer och blir en allt större utbildningsform inom utbildningsväsendet. Yrkeshögskolan förändras ständigt för att anpassa sig efter arbetsmarknadens kompetensbehov. Det innebär att innehåll och inriktning på utbildningarna varierar och att nya utbildningar inom yrkeshögskolan startar och gamla läggs ned allteftersom behovet förändras. Yrkeshögskolan spelar en viktig roll för att människor oavsett bakgrund ska ges möjlighet att få utbildning och hitta arbete. Vänsterpartiet vill därför utöka yrkeshögskolans verksamhet och ge studerande på yrkeshögskolan samma rätt till stöd som högskolestudenter för att klara sina studier.

För att utbildning ska vara en reell möjlighet för alla måste studiemedlet ligga på en nivå som gör att det går att leva på. Samhället ska erbjuda ekonomiska villkor för studenter som gör att man klarar sig utan hjälp från anhöriga eller extrajobb.

Bostadssituationen för studenter är svår. Vänsterpartiet vill satsa på ett ökat byggande av framförallt hyresrätter, däribland studentbostäder. Vänsterpartiet vill även reformera bostadsbidraget så att det kan sökas av alla studerande oavsett ålder.