Hoppa till huvudinnehåll

Hbtqi

Alla människor ska ha samma rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Vänsterpartiet anser att alla har rätt till sin könsidentitet. Därför vill vi bland annat att ändring av juridiskt kön ska vara ett administrativt förfarande, att åldersgränserna för ändring av juridiskt kön respektive medicinsk könskorrigering avskaffas samt att det införs ett tredje kön som juridiskt sett är jämställt med kvinna och man.

Samhället behöver bli bättre på att möta och inkludera transpersoner. Därför vill vi ställa hårdare krav både i vården och i skolan när det gäller bemötande och inkludering. Det är oacceptabelt att många personer idag utsätts för hot eller våld enbart för att de till exempel lever med någon av samma kön eller har ett normbrytande könsuttryck. Vänsterpartiet vill därför bland annat att arbetet mot hatbrott stärks.