Hoppa till huvudinnehåll

Hälso- och sjukvårdens huvudmannaskap

Det regionala självstyret kan vara en stor tillgång i arbetet för ett regionalt anpassat förebyggande arbete, folkhälsoarbete och andra insatser med regional prägel, men det får aldrig ske på bekostnad av jämlikheten.

Därför vill vi att staten får ta ett större ansvar för den ekonomiska fördelningen av vårdens centrala funktioner och den digitala utvecklingen. Det behövs för den jämlika vården. Vänsterpartiet vill inte förstatliga vården.