Hoppa till huvudinnehåll

Föräldraförsäkringen

Att föräldrar ska fördela ansvar för hem och barn lika är en av de mest centrala jämställdhetsfrågorna. Ett jämnare uttag av föräldraledighet skulle göra att kvinnors inkomster och hälsa ökar och att män tar större ansvar för hem och barn. Alla barn har rätt till en bra relation med båda sina föräldrar.

Idag tar mammorna ut 80 procent av föräldradagarna under barnets två första år. Tillsammans med regeringen drev Vänsterpartiet igenom den tredje reserverade månaden i föräldraförsäkringen 2016. En analys från Försäkringskassan visar att den har lett till ett mer jämställt uttag av föräldradagar. Analysen visar samtidigt att det är långt kvar till ett jämställt uttag och att ett mer styrande regelverk är nödvändigt.

Föräldraförsäkringen behöver utvecklas. Vänsterpartiet vill ändra lagen så att föräldrar delar lika på dagarna i föräldraförsäkringen. En utredning för 2017 föreslår att ytterligare två månader ska bli vikta för respektive förälder, samt att fler föräldradagar reserveras till barnets första levnadsår. Resterande dagar föreslås fördelas per år. Förslagen är viktiga steg på vägen mot ett mer jämställt uttag av föräldrapenning. Föräldraförsäkringen behöver också reformeras för att fungera bättre för familjer med fler än två föräldrar.

Ett mer jämställt uttag gör att män tar mer ansvar för vård av sjukt barn och för hushållsarbetet. Kontakten mellan pappor och barn blir bättre om föräldrapenningdagarna har delats mer lika mellan föräldrarna. Barn får dessutom en bättre relation till båda sina föräldrar, vilket skapar trygghet.