Hoppa till huvudinnehåll

Bostäder

Vänsterpartiet vill bygga bort bostadsbristen. Framför allt vill vi bygga hyresrätter med rimliga hyror som folk har råd med. För att kunna göra det krävs en aktiv statlig bostadspolitik.

Bostaden är en grundläggande social rättighet – inte en vara på en marknad. Enligt regeringsformen har samhället ett uttalat ansvar för att trygga rätten till bostad. I verkligheten ser det annorlunda ut.

Sedan 1990-talet har bostadsbyggandet skett på marknadens villkor. Det har byggts för lite, för sakta och för dyrt – samtidigt som våra allmännyttiga bostäder har omvandlats till bostadsrätter i ett rasande tempo. Idag råder bostadsbrist i en majoritet av landets kommuner och störst är bristen på billiga hyresrätter. Bristen på bostäder begränsar människors frihet och i förlängningen samhällets utveckling.

Vänsterpartiet vill bland annat:

  • Öka den statliga finansieringen av bostadsbyggandet (stöd och lån)
  • Inrätta ett statligt byggbolag med fokus på att bygga hyresrätter med rimliga hyror
  • Ställa högre krav på regioner och kommuner att planera och bygga bostäder