Hoppa till huvudinnehåll

Bistånd

Vänsterpartiet vill se en rättvis och jämlik värld där alla människor har samma möjligheter att leva de liv de vill. Utvecklings- och biståndspolitiken är viktiga medel för att nå dit.

Dagens värld är präglad av djupa orättvisor. Klyftorna är stora mellan såväl fattiga och rika länder och människor som mellan kvinnor och män. Världens åtta rikaste människor äger lika mycket som den fattigaste halvan av jordens befolkning. Över 2 miljarder människor saknar idag tillräckligt med mat och tillgång till rent vatten. Coronakrisen har bidragit till en ökning av ekonomisk ojämlikhet i nästan alla världens länder – samtidigt. Det har aldrig hänt när statistik har förts.

Världen skulle kunna se annorlunda ut. Det finns tillräckligt med resurser för att utrota fattigdomen, men istället hamnar merparten av resurserna i den rika delen av världen. Vänsterpartiet menar att utveckling och fattigdomsbekämpning kräver en rad åtgärder: skuldavskrivningar, en klimatpolitik där rika länder och multinationella företag tar ansvar, ett stärkt regelverk för vapenhandel och rättvisa handelsregler.

Biståndspolitiken är en viktig del i att nå utvecklingsmålen. För varje biståndskrona som går från den rika världen till den fattiga går över nio kronor i motsatt riktning i form av skatte- och kapitalflykt. Därför måste biståndet värnas. Det får inte gå till sådant som bör finansieras på andra sätt eller som står i direkt konflikt med utvecklingspolitikens mål.

Klimatrelaterade hot som översvämningar och torka gör redan idag områden obeboeliga och försämrar tillgången på mat. Därför vill vi införa ett nytt klimatbistånd utöver det vanliga biståndet.