Hoppa till huvudinnehåll

Banker

Bankerna ska vara till för vanligt folk, inte bara för storföretagen. Därför har Vänsterpartiet lagt en rad förslag för att stärka kundernas ställning gentemot bankerna. Vi vill också hindra bankerna från att agera så att samhällsekonomin hotas.

För närvarande är de svenska hushållen hårt pressade av hög inflation och kraftigt stigande bolåneräntor. Sverige har en mycket hög koncentrationsgrad på bolånemarknaden, där de fyra storbankerna, SEB, SHB, Nordea och Swedbank kontrollerar runt 80 procent av marknaden. Den bristande konkurrensen har bidragit till att de svenska storbankerna har betydligt högre vinstmarginaler än sina europeiska motsvarigheter. Vänsterpartiet vill därför utnyttja den statliga bolånebanken, SBAB, till att sätta press på bolåneräntorna. Vi föreslår därför att avkastningskravet på SBAB sänks till det som gällde 2012; dvs. femårig statsobligationsränta plus fem procentenheter.

På bolånemarknaden vill vi införa en ”finsk modell” för bättre bolån. I Finland sätts bostadsräntorna ofta som ett påslag på internbankräntan i euroområdet, Euribor. Det blir då tydligt för kunden hur stort påslag banken gör, vilket gör det lättare för kunden att jämföra och värdera bankens erbjudande. Vi föreslår att ett liknande system införs i Sverige. Bankerna ska vara skyldiga att presentera den s.k. STIBOR-räntan, som är den svenska internbankräntan. Denna ska sedan utgöra basen för den fortsatta förhandlingen mellan kund och bank om bostadsräntan. Bankerna ska sedan vara skyldiga att redovisa påslaget på STIBOR-räntan uttryckt både i procentenheter och i kronor.

Finanskrisen 2008–2009 visade med all önskvärd tydlighet att regleringen av bankerna är bristfällig. Vänsterpartiet kräver en bankdelningslag som ska separera bankernas traditionella in- och utlåningsverksamhet från de mer spekulativa verksamheterna, och där samhället endast ska garantera de samhällsviktiga delarna i händelse av en ny finanskris.

Allt fler banker har helt upphört med kontanthantering och på många ställen har bankomaten tagits bort när det lokala bankkontoret stängts ned. Det betyder att många människor har fått rätten till sina egna pengar begränsad. Vi menar att alla banker som tillhandahåller betalkonton med grundläggande funktioner ska tillhandahålla platser för kontantuttag och insättningsmöjligheter för privatpersoner. Vi vill också införa ett krav på handlare och restauranger att acceptera kontanter som betalningsmedel.

Vi vill också att bankerna ska vara skyldiga att informera sina kunder när rabatter upphör och att de till kunderna ska ta fram årliga kostnadssammanställningar så att kunderna lätt kan se vilka avgifter och räntor de betalar.

Vänsterpartiet vill också utreda förutsättningarna för att skapa en statlig folkbank. En sådan bank skulle kunna gå före med flera av de förslag som vi här har beskrivit. En statlig folkbank kan antingen ske genom att SBAB får en utökad roll, eller att man skapar en helt ny bank.

Vidare vill vi stärka de lokala sparbankernas möjligheter att konkurrera med storbankerna och bidra till utvecklingen av det lokala näringslivet. Därför behövs lag- och regeländringar och även stöd till uppstart av nya sparbanker.

Vi tycker också att banker och institut som bidrar till skattesmitning och avancerad skatteplanering ska få sitt tillstånd indraget.