Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsmarknad

Alla som arbetar i Sverige ska ha rätt till de löner och arbetsvillkor som regleras i lagar och kollektivavtal. Så är det inte idag.

En stor grupp arbetstagare, främst från EU och tredje land men även personer med subventionerade anställningar, har lägre löner och sämre villkor än andra arbetstagare. Detta undergräver såväl löntagarnas rättigheter som seriösa företags möjligheter till konkurrens på lika villkor. Det vill vi ändra på. Det ska vara ordning och reda på svensk arbetsmarknad.

Vänsterpartiet vill bland annat:

  • att lagstiftningen kring utstationering ändras så att svenska löner och villkor gäller fullt ut för alla som arbetar på svensk arbetsmarknad.
  • att lagstiftningen kring arbetskraftsinvandring rivs upp och att det bland annat införs krav på arbetsmarknadsprövning och heltidsanställning.
  • att regelverket kring subventionerade anställningar stramas upp för att motverka fusk och överutnyttjande.