Hoppa till huvudinnehåll

Abort

Alla kvinnor ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp. Fri abort är en förutsättning för att alla barn som föds ska vara välkomna men är också en hälsofråga för kvinnor, både fysiskt och psykiskt. Det är kvinnans rätt att avgöra om och när hon vill ha barn.

Det finns två typer av abort, medicinsk och kirurgisk. Under år 2020 var 96 procent av alla aborter medicinska. 85 procent av alla aborter utfördes före vecka 9 och 60 procent före vecka 7. Cirka en procent av alla aborter utförs efter vecka 18. Efter den 18:e graviditetsveckan behövs tillstånd av Socialstyrelsen för att få göra abort. Då måste det finnas särskilda skäl till aborten.

Det finns idag en debatt om sena aborter och i framtiden kommer kanske läkarvetenskapen kunna rädda foster tidigare än idag. Det får inte betyda att aborträtten krymps.

Rätten till säker abort är lagfäst i Sverige, men långt ifrån en självklarhet. Tvärtom ifrågasätts aborträtten ständigt. Runt om i världen skärps abortlagstiftningen. Vänsterpartiet motsätter sig varje inskränkning i aborträtten och menar att Sverige aktivt måste arbeta för flickors och kvinnors rättigheter i hela världen. Vi vet att inskränkningar i aborträtten inte innebär färre, utan bara farligare aborter.

Även i Sverige finns grupper som ifrågasätter och kritiserar den svenska rätten till abort. I dag kan rätten inskränkas genom ett enkelt riksdagsbeslut. Vänsterpartiet anser därför att skyddet för aborträtten måste stärkas genom att en utredning ser över frågan om ett grundlagsskydd för aborträtten.