Hoppa till huvudinnehåll

Stöd till ungas psykiska hälsa istället för sänkt ISK-skatt

Alldeles för många barn och unga mår dåligt och får vänta för länge på stöd och vård. Under de senaste decennierna har ungas psykiska hälsa gradvis försämrats. Att se till att unga får det stöd och vård de behöver borde vara en central uppgift för ett välfärdssamhälle.

För att samhället bättre ska kunna fånga upp och ge stöd och vård till de unga som mår dåligt föreslår Vänsterpartiet en stor satsning på elevhälsan, där det tydligt slås fast hur många elever varje läkare, psykolog, kurator och sjuksköterska som mest ska ha ansvar för. Förslaget innebär en ökning med runt 6000 anställda i elevhälsan, från dagens nivåer i storleksordningen 8000 anställda till totalt cirka 14 000.

Vi gör det eftersom elevhälsan möter flest, kan fånga upp först och finns närmast barnen och de ungas vardag. Stödet för barn och unga som mår dåligt måste sättas in direkt. Ju tidigare insatser, desto större chans att problemen blir lättare att hantera. Alla ska ha en vuxen i sin närhet som kan ge det stöd som behövs.

Förslaget finansieras genom att vi säger nej till regeringens förslag om att nästa år sänka skatten på ISK-konton. Det är helt enkelt viktigare att se till att våra barn och unga mår bra, än att ytterligare sänka skatten på ISK-konton för aktievinster och andra kapitalinkomster.

Läs mer här (pdf)…