Hoppa till huvudinnehåll

Partikansliet

Vänsterpartiets centrala partikansli ligger i Stockholm med besöksadress Kungsgatan 84. Här jobbar ett fyrtiotal personer med politik, kommunikation och organisation.

Telefon, växel: 08-654 08 20
E-post: [email protected]
Postadress: Box 12660, 112 93 Stockholm
Besöksadress: Kungsgatan 84, Stockholm

Presstjänst
Till Vänsterpartiets presstjänst kan du som är journalist ringa för att få svar på frågor eller för att få kontakt med någon av våra politiker.
Telefon: 070-620 00 64 (sms fungerar inte)
E-post: [email protected]

Enkäter
E-post: [email protected]

Presskontakt till Nooshi Dadgostar:
Hanna Cederin
E-post: [email protected]
Mobil: 070-273 12 18

Presskontakt till Jonas Sjöstedt & Hanna Gedin
Lotta Narvehed
E-post: [email protected]
Telefon: +32 (0) 498 44 31 40


Intern kontaktinformation

Talarförmedlingen
Till Talarförmedlingen kan du höra av dig om du vill ha hjälp med att hitta en vänsterpartistisk talare, föredragshållare eller seminariedeltagare. Vi tar just nu bara emot förfrågningar från externa arrangörer. Om du är ute i god tid är chansen större att vi lyckas hjälpa dig.
E-post: [email protected]

Vänsterskolan
Till Vänsterskolan kan du höra av dig med frågor kring allt som rör Vänsterpartiets kurser och studieverksamhet.
E-post: [email protected]

Medlemsservice
Till Medlemsservice kan du höra av dig med frågor rörande vårt medlemsregister eller statistik kring våra medlemmar.
E-post: [email protected]
Telefon: 08-617 51 25

Säkerhetsansvarig
Till Vänsterpartiets säkerhetsansvarige hör du av dig när du vill fråga något kring säkerheten vid ett arrangemang som du är ansvarig för eller när någon partimedlem blivit utsatt för hat eller hot.
Björn Öberg, telefon: 070-214 07 66
E-post: [email protected]

Dataskyddsombud
Emil Persson, telefon: 070-346 49 00
E-post: [email protected]

International Secretary
You can contact the International Secretary of The Left Party of Sweden.
E-mail: [email protected]
Telephone: Mikael von Knorring +46-8-617 51 16

Styrgruppen för kvinnors organisering
Du som är internfeministiskt ansvarig i ditt distrikt eller vill boka en kurs till din partiförening eller ditt distrikt via styrgruppen är välkommen att skriva till e-postadressen nedan.
E-post: [email protected]

Webshopen
Från webshopen kan Vänsterpartiets partiföreningar beställa aktuellt material. Vänsterpartiets webshop hittar du här. Har du frågor eller synpunkter på webshopens innehåll, använd dig av kontaktuppgifterna nedan.
E-post: [email protected]
Telefon: Martin Hedlund 08-617 51 93

IT-support
Till IT-supporten kan du som medlem höra av dig med frågor som rör mailkonton, lokala webbsidor och it-frågor som rör medlemsregistret.
E-post: [email protected]


Central stab

Kalle Larsson, kanslichef
Arbetstelefon: 08-617 51 01, mobil: 072-216 57 71
E-post: [email protected]

Susanna Brolin, HR-chef och biträdande kanslichef
Mobil: 072-453 63 03
E-post: [email protected]

Åsa-Pia Järliden Bergström, ekonom och skattepolitisk expert
Mobil: 072-723 25 98
E-post: [email protected]

Bwar Mert, administrativ sekreterare
Mobil: 072-223 58 29
E-post: [email protected]

Emil Persson, ekonomiansvarig
Arbetstelefon: 08-617 51 07, mobil: 070-346 49 00
E-post: [email protected]

Margareta Rooth, politisk sekreterare
Mobil: 070-513 84 51
E-post: [email protected]

Sandro Scocco, chefsekonom
E-post: [email protected]

Sanna Sjögren, ledningssamordnare
Mobil: 072-213 66 46
E-post: [email protected]

Thomas Sjöstrand, HR
Mobil: 073-036 16 00
E-post: [email protected]


Enheten för kommunikation och utåtriktat arbete

Örjan Rodhe, tf kommunikationschef, pressansvarig
Mobil: 073-781 09 57
E-post: [email protected]

Lina Hultman, enhetschef
Mobil: 072-206 59 26
E-post: [email protected]

Hanna Cederin, pressekreterare
Arbetstelefon: 08-617 51 50, mobil: 070-273 12 18
E-post: [email protected]

Tommy Gabrielsson, digitalt ansvarig
Mobil: 070-680 01 05
E-post: [email protected]

Claudia Mena, administrativ sekreterare
Mobil: 072-217 59 77
E-post: [email protected]Öppnas i nytt fönster

Josefin Nauri, pressekreterare
Mobil: 072-229 17 79
E-post: [email protected]

Oscar Nelson, pressekreterare för Nooshi Dadgostar
Mobil: 072-454 54 85
E-post: [email protected]

Jessica Nordh, pressekreterare
Mobil: 073-076 22 90
E-post: [email protected]

Kristin Olofsson, politisk sekreterare för Nooshi Dadgostar
Mobil: 073-836 53 16
E-post: [email protected]

Agnes Stuber, pressekreterare
Mobil: 070-152 57 50
E-post: [email protected]


Enheten för ledamotsstöd

Matilda Johansson, enhetschef
Mobil: 070-612 89 76
E-post: [email protected]

Anastasia von Born, politisk sekreterare
Justitieutskottets och konstitutionsutskottets frågor
Arbetstelefon: 08-786 58 08, mobil: 072-706 58 08
E-post: [email protected]

Kristina Boström-Carlbäck, administrativ sekreterare
Arbetstelefon: 08-786 55 66
E-post: [email protected]

Maria Carlsson, politisk sekreterare
Föräldraledig

Yasmine Carlsson, politisk sekreterare
Bostadsfrågor, kulturutskottets frågor och SKR
E-post: [email protected]

Johan Dellensjö, politisk sekreterare
Arbetsmarknadsutskottets frågor, migrationsfrågor och EU-samordning
Arbetstelefon: 08-786 55 54, mobil: 072-527 55 54
E-post: [email protected]

Peter Ekelund, politisk sekreterare
Miljö- och jordbruksutskottets frågor
Arbetstelefon: 08-7864824, mobil: 072-523 79 02
E-post: [email protected]

Jan Gustafsson, politisk sekreterare
Finansutskottets och skatteutskottets frågor
Arbetstelefon: 08-7864565, mobil: 072-225 57 56
E-post: [email protected]

Tove Liljeholm, politisk sekreterare
Försvars- och utrikesutskottets frågor
Mobil: 073-816 64 70
E-post: [email protected]

Jill-Marie Linder, administrativ sekreterare
Arbetstelefon: 08-786 59 28
E-post: [email protected]

Hanna Löfqvist, politisk sekreterare
Trafikutskottets och näringsutskottets frågor
Mobil: 076-886 53 63
E-post: [email protected]

Elin Melander, politisk sekreterare
Utbildningsutskottets och civilutskottets frågor (ej bostadsfrågor)
Arbetstelefon: 08-786 52 44, mobil: 070-526 52 44
E-post: [email protected]

Olle Svahn, politisk sekreterare
Socialutskottets och socialförsäkringsutskottets frågor (ej migrationsfrågor)
Arbetstelefon: 08-786 59 49 , mobil: 073-078 60 77
E-post: [email protected]


Enheten för organisation och studier

Björn Öberg, organisationschef
Mobil: 070-214 07 66
E-post: [email protected]

Maya Ek, administrativ sekreterare
Mobil: 070-220 65 60
E-post: [email protected]

Féline Flodin, politisk sekreterare
E-post: [email protected]

Shawn Goodell, politisk sekreterare
Mobil: 070-420 83 08
E-post: [email protected]

Martin Hedlund, politisk sekreterare
Arbetstelefon: 08-617 51 93
E-post: [email protected]

Carl Hökby, IT-ansvarig
E-post: [email protected]

Mikael von Knorring, internationell sekreterare
Arbetstelefon: 08-617 51 16
E-post: [email protected]

Helene Palm Ekberg, administrativ sekreterare
Arbetstelefon: 08-617 51 25
E-post: [email protected]

Lisa Rasmussen, politisk sekreterare
Mobil: 070-736 63 04
E-post: [email protected]

Niels Stöber, studiesamordnare
Mobil: 070-539 94 63
E-post: [email protected]

Mia Wendalia, administrativ sekreterare
Arbetstelefon: 08-654 08 20
E-post: [email protected]

Gunnar Westin, facklig-politisk sekreterare
Arbetstelefon: 08-617 51 65, mobil: 072-221 55 65
E-post: [email protected]