• Hem
  • Jämställdhetsut...
sida

Jämställdhetsutskottet

Vänsterpartiet har arbetat med frågor om jämställdhet i EU sedan Sverige gick med. Det arbetet bär frukt. Idag är Vänsterpartiets parlamentariker den enda svensk som är ordförande i ett av parlamentets utskott, jämställdhetsutskottet.

Det finns ett stort förtroende för Vänsterpartiets syn på jämställdhet och kvinnors rättigheter. Idag är utskottet mycket progressivt och arbetar för frågor om SRHR, lika löner och våld mot kvinnor. En stor anledning till att utskottet är så progressivt är att många ledamöter, oavsett partitillhörighet är beredda att samarbeta, men under först Eva-Britt Svenssons och nu Mikael Gustafssons ledning har utskottets arbete och legitimitet stärkts.

Att vara den första mannen som är ordförande i Jämställdhetsutskottet är både en ära och lite komplicerat. Initialt var många skeptiska, både till att en man nu skulle vara ordförande också i dessa frågor, och till att denna man varje möte presenterade sig som feminist. Jag fick arbeta hårt för att få ledamöternas respekt men också med insikten att jag som man, även i detta utskott, har fördelar just för att jag är man.

Mikael Gustafsson

Under våren arbetar utskottet bland annat med:

Prostitution. Utskottet har förordat en nordisk modell med att straffa sexköp medan säljaren inte är kriminell. Det har haft positiva effekter i Sverige, Norge och på Island. Trafficking har minskat och de prostituerades hälsa ökat. Frankrike, Belgien och Irland är i olika stadier för att införa liknande lagar. Förslaget som är en så kallad initiativrapport; dvs en åsiktsyttring som inte är lagstadgande, kommer upp till beslut i parlamentet i slutet av februari. Du kan läsa mer här

Våld mot kvinnor. 2011 antog Europaparlamentet en rapport som skrevs av Eva-Britt Svensson (tidigare Europaparlamentariker för Vänsterpartiet) om våld mot kvinnor. Rapporten uppmanar kommissionen att komma med förslag kring minimiåtgärder för hantering av frågan, stöd till kvinnojourer med mera. Sedan dess har inget hänt. Denna rapport är en lägesuppdatering. Boken om Eva-Britts rapport kan du ladda ner här. Alla dokument kring den nya rapporten kan du läsa här. Rapporten hanteras av parlamentet i slutet av Februari eller i Mars.

Lägesrapport om jämställdhet mellan kvinnor och män i EU. Du kan läsa alla dokument kring rapporten här

För att följa arbetet kan man också gå in på utskottets hemsida

Under hösten arbetade utskottet med en rapport om SRHR- Sexuella och Reproduktiva Rättigheter och hälsa. Rapporten röstades ner i parlamentet efter agressivt kampanjande från en djupt konservativ höger. Svenska Moderater och Kristdemokrater röstade likadant som extremhögern. Läs mer här

Kopiera länk