• Hem
  • "Bra med rappor...
sida

”Bra med rapport om rättsstaten men starkare verktyg behövs”

Idag släppte EU-kommissionen sin rapport om läget för rättsstaten i EU:s samtliga medlemsländer, den första rapporten i sitt slag. Ett bra intiativ men ett helt otillräckligt verktyg för att tackla situationen i länder som Ungern och Polen, säger Malin Björk.

Malin Björk är den enda svenska ledamoten i det ansvariga utskottets (LIBE) arbetsgrupp för rättsstat, demokrati och grundläggande rättigheter. Hon välkomnar att von der Leyens EU-kommission, som varit mycket svag vad gäller rättsstatsfrågorna, idag presenterar sin rapport, men ifrågasätter Kommissionens vilja och möjlighet att på allvar ta itu med utvecklingen i länder som Polen och Ungern.

– Det är bra att Kommissionen gjort den här rapporten, som inte förvånande visar att läget vad gäller rättsstaten är allvarligt, inte minst i Polen och Ungern. Men den stora frågan blir ändå vad vi ska göra med den här informationen. Idag är EU tandlöst och dessa rapporter är framförallt tänkta som förebyggande processer, säger Malin Björk.

– Vi har med eller utan de här rapporterna inget att sätta emot auktoritära ledare som Orbán. Det måste ändras och det enda som biter är att villkora och strypa EU-pengarna. Här vill jag se skarpare agerande från svenska regeringen, nu när den nya fleråriga budgeten ska slutförhandlas.

– Vi i vänstern vill också att rättsstatsbegreppet breddas. Förutom att ett land måste ha oberoende domstolar och fria medier måste vi också se till att människors grundläggande rättigheter respekteras. Ett exempel är hetsjakten på hbtq-personer i Polen.

På måndag den 5 oktober kommer hela EU-parlamentet att debattera rättsstatsläget och behovet av ett rättsstatsvillkor kopplat till EU:s budget.

Kopiera länk