artikel

Vänsterpartiet i EU söker tre nya medarbetare

Vänsterpartiets arbete i EU-parlamentet består av att aktivt driva på för partiets politik inom alla de områden som EU-parlamentet hanterar och beslutar om. Vi bygger nu upp vårt kansli för arbetet den kommande mandatperioden och söker tre nya medarbetare med olika ansvarsområden.

 

Tyngdpunkten i kansliets arbete ligger i att stötta Vänsterpartiets EU-parlamentariker i det parlamentariska arbetet samt driva Vänsterpartiets EU-politiska arbete framåt i Europaparlamentet. Men också utåtriktat och förankrande arbete i Sverige är viktiga beståndsdelar. 

 

Vänsterpartiet i EU-parlamentet samarbetar med andra vänsterpartier inom ramen för den Förenade Europeiska Vänstern/Nordiska Gröna Vänstern (GUE/NGL). Arbetet i EU-parlamentet innebär också ett nära samarbete med Vänsterpartiet i Sverige, både centralt och med olika distrikt och partiföreningar. Arbetet handlar också om kontakter med  civilsamhället, såsom miljörörelsen, kvinnorörelsen, och flyktingsolidaritetsrörelsen.

 

Mer information om Vänsterpartiets arbete i EU-parlamentet kan du hitta här: eu.vansterpartiet.se
Mer information om GUE/NGL hittar du här: www.guengl.eu


Vi erbjuder
 ett intressant och utvecklande arbete i en internationell miljö, med tydliga politiska målsättningar att göra ett ambitiöst avtryck för Vänsterpartiets politik.


Vi söker nu följande tre medarbetare:


Politisk sekreterare med huvudansvar för asyl- och migrationspolitik samt mänskliga rättigheter

Heltid, Bryssel


Vänsterpartiet i Bryssel söker en politisk sekreterare med inriktning på asyl- och migrationspolitik, rättsstatsfrågor samt mänskliga rättigheter.


Huvuduppgiften kommer vara att följa arbetet i Europaparlamentets utskott för Medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE utskottet). Men arbetet kommer också innebära att du följer viktiga frågor i andra utskott av intresse för Vänsterpartiet, såsom handelspolitik och
 antimilitarisering. Ett nära samarbete med Vänsterpartiet i Sverige ingår, liksom samarbete med de andra partierna inom Europeiska förenade vänstern/Nordiska Gröna vänstern (GUE/NGL) samt med frivilligorganisationer och aktivister. 

 

Vi söker dig som har en avklarad universitetsutbildning, eller/och andra icke akademiska erfarenheter som gör dig lämpad för posten. Du sympatiserar med Vänsterpartiets och GUE/NGL:s ideologi och politik.

  

Arbetsuppgifter:

Följa det parlamentariska arbetet i utskott och plenum, omvärldsbevakning, förhandlingar, utredningsarbete, rapportskrivande, förbereda underlag för voteringar, artiklar och beslut, organisera seminarier, utåtriktat arbete, samarbete med frivilligorganisationer samt administrativt arbete. Arbetsspråk är svenska och engelska. 

 

Politisk sekreterare med visst administrativt ansvar
Heltid, Bryssel 


Vänsterpartiet i Bryssel söker en politisk sekreterare med inriktning på vänsterns antirasistiska, feministiska- och hbtq politiska kamp. Du kommer även att följa andra viktiga frågor av intresse för Vänsterpartiet, såsom arbetsmarknadspolitik och funktionsrättsfrågor. Tjänsten kommer kombineras med ett administrativt ansvar för mötesplanering och e-post hantering. 


Huvuduppgifterna kommer vara att bevaka, ta fram underlag inom vårt antirasistiska, feministiska och hbtq-politiska arbete inom, och utanför, EU-parlamentet, men också att du följer andra viktiga frågor av intresse för Vänsterpartiet, samt deltar i arbetet med voteringar i både utskott och plenum. Ett nära samarbete med Vänsterpartiet i Sverige ingår, liksom samarbete med de andra partierna inom Europeiska förenade vänstern/Nordiska Gröna vänstern (GUE/NGL) samt med frivilligorganisationer och aktivister. 


Den andra delen av arbetet innebär ett ansvar för att planera och hantera mötesschemat och e-post för vår EU-parlamentariker. Det innebär att du tillsammans med kanslichefen och vår EU-parlamentariker ansvarar för prioriteringsordningar samt att besvara frågor, organisera möten, resor och andra aktiviteter. 


Vi söker dig som har en avklarad universitetsutbildning, eller/och andra icke akademiska erfarenheter som gör dig lämpad för posten. Du sympatiserar med Vänsterpartiets och GUE/NGL:s ideologi och politik.


Arbetsuppgifter

Bevaka, ta fram underlag inom vårt antirasistiska, feministiska och hbtq-politiska arbete i och utanför EU-parlamentet samt bevaka andra för Vänsterpartiet viktiga politiska frågor. Omvärldsbevakning, utredningsarbete, rapportskrivande, förbereda underlag för voteringar, artiklar och beslut, organisera seminarier, utåtriktat arbete, samarbete med frivilligorganisationer. E-posthantering och mötesorganisering. Arbetsspråk är svenska och engelska. 

 

 

Politisk sekreterare med huvudansvar för miljö- och klimatpolitik

Heltid, Bryssel


Vänsterpartiet i Bryssel söker en politisk sekreterare med inriktning på miljö- och klimatpolitik. 

Huvuduppgiften kommer vara att driva på och utveckla vårt miljö- och klimatpolitiska arbete på EU nivå, med särskilt ansvar för arbetet i Europaparlamentets utskott för Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI utskottet). Men arbetet kommer också innebära att du följer viktiga frågor i andra utskott av intresse för Vänsterpartiet. Du företräder och förhandlar för Vänsterpartiet inom olika politikområden för att få största möjliga genomslag för vår politik. Ett nära samarbete med Vänsterpartiet i Sverige ingår också, liksom samarbete med de andra partierna inom Europeiska förenade vänstern/Nordiska Gröna vänstern (GUE/NGL) samt med frivilligorganisationer och aktivister. 

 

Vi söker dig som har en avklarad universitetsutbildning, eller/och andra icke akademiska erfarenheter som gör dig lämpad för posten. Du sympatiserar med Vänsterpartiets och GUE/NGL:s ideologi och politik.

  

Arbetsuppgifter

Följa det parlamentariska arbetet i utskott och plenum, omvärldsbevakning, förhandlingar, utredningsarbete, rapportskrivande, förbereda underlag för voteringar, artiklar och beslut, organisera seminarier, utåtriktat arbete, samarbete med frivilligorganisationer samt administrativt arbete. Arbetsspråk är svenska och engelska. 

 

******

För alla tjänsterna är språkkunskaper i engelska ett krav. Både svenska och engelska är dagliga arbetsspråk. Franska kan vara till hjälp.


Arbetsort är Bryssel, Belgien. Tjänsteresor till Strasbourg, Sverige m m förekommer regelbundet. 

 

Anställningarna är tidsbestämda under en mandatperiod med anställningsavtal till och med den 30 juni 2024. Tjänsterna är på heltid. Tillträde snarast.

 

Ansökan

Vi startar rekryteringsprocessen direkt det kommer in ansökningar men sista dag att ansöka är den 6 oktober 2019.

Ansökan sker genom att skicka personligt motivationsbrev samt CV med e-post till [email protected]

Ange ”Ansökan Vänsterpartiet i Bryssel” i ämnesraden samt vilken av tjänsterna du söker.

 

Intervjuerna kommer ske 12-14 Oktober i Stockholm. 

 

För mer information, kontakta kanslichef Jessica Nilsson: [email protected]

Kopiera länk