Abort och SRHR

SRHR – Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är en viktig fråga för den feministiska rörelsen. Vänsterpartiet kommer aldrig kompromissa i den här frågan. 

Under en tid har det känts som att det gått framåt för kvinnors rättigheter men de senaste åren har något hänt. Plötsligt ifrågasätts till exempel aborträtten i flera europeiska länder och hotas i bland annat Spanien. Vänsterpartiet har agerat i solidaritet med Spaniens kvinnor och bland annat samlat in 217 underskrifter från EU-parlamentet och nästan lika många från parlamentariker i EU:s medlemsländer.

I slutet på förra mandatperioden röstade Europaparlamentet också nej till en rapport som handlade om bland annat abort, men också om sexualundervisning, HBTQ-personer rättigheter, preventivmedel och mycket annat. Dessutom har man röstat ner en rapport som handlade om hur krisen och åtstramningarna påverkat kvinnors situation speciellt hårt.

Detta visar en farlig tendens, nämligen att EU:s extremhöger och ultrakonservativa grupper har lyckats vinna mark. För att lyckas rösta ner de här rapporterna krävdes nämligen att andra, vanligtvis mer sansade högerpartier och till och med vissa liberaler röstade likadant eller kunde övertygas att lägga ner sina röster. Svenska moderater och kristdemokrater, finns bland dem.

Det här bevisar att högergruppen arbetar mot kvinnors rättigheter på alla fronter. Rätten till abort, rätten till ekonomisk självständighet, rätten till anständiga arbetsvillkor, rätten till pensioner att leva på, rätten till god hälso- och sjukvård. Det visar med all tydlighet att vad vi behöver är nya feministiska krafter från vänster i Europaparlamentet. Det räcker nu.

Estrela-rapporten om SRHR – När högern gick abortmotståndarnas ärenden
Den portugisiska socialdemokraten Edit Estrela hade på jämställdhetsutskottets uppdrag skrivit en rapport som också fick stor majoritet i utskottets omröstning. Rapporten innehöll skrivningar om säkra och lagliga aborter men också om sexualundervisning utan tabun och om tillgång till preventivmedel. Efter ändringsförslag av Vänsterpartiet innehöll den också viktiga skrivningar om HBTQ-personers rättigheter, om att förbjuda steriliseringar av transpersoner, avkriminalisering av HIV-positiva och rätt till inseminering för lesbiska och ensamstående kvinnor. Men när rapporten kom till parlamentets omröstning i Strasbourg  den 22 oktober 2013 hände något.

Men med hjälp av burop, okvädningsord, lögner och vilt gestikulerande lyckades en grupp parlamentariker kräva en omröstning som stoppade rapporten och skickade tillbaka den till utskottet. Två av dem som röstade ner rapporten var de svenska ledamöternas Gunnar Hökmark (M) och Alf Svensson (KD).

Innan omröstningen stod ultrakonservativa grupper  utanför parlamentet med banderoller som ”Sexualundervisning utan tabun – nej tack!” och parlamentet översvämmades av e-post från abortmotståndare. Konservativa och religiösa grupperingar tog chansen att sprida en blandning av lögner och kvinnofientlig propaganda. Omröstningen förlorades med bara 32 röster. I december kom rapporten upp igen och denna gång röstades den ner helt. Istället röstade man ja till en alternativ rapport som helt saknade SRHR-perspektiv.

Rapporten var inte lagstiftande utan en så kallad initiativrapport, som mer är ett slags åsiktsyttrande. Dessa kan dock användas av till exempel människorättsorganisationer för att driva viktiga frågor. Istället för det blev det nu abortmotståndarna som vann.