Antirasism

Rasism är ett stort problem i Europa som måste bekämpas. Vänsterpartiet kräver politiska beslut och handling.

5a220ccb3ad9ec99d5311fc84ea43cd6Rasismen i Europa har gått för långt. Dagligen görs uttalanden om att personer utanför Europa är ”annorlunda”, ”potentiellt kriminella” och kan bära ”smittor”. Mellan 7 och 12 miljoner svarta européer och människor med afrikansk härkomst bor i Europa och de är särskilt drabbade av rasism och diskriminering.

EU:s byrå för grundläggande rättigheter släppte 2009 en undersökning som visar att 41 procent av afrikaner från söder om Sahara hade blivit diskriminerade på grund av sin etniska tillhörighet åtminstone en gång under de senaste 12 månaderna.

Islamofobin är utbredd och islamofobiska partier finns invalda i EU-parlamentet. Allt för ofta görs kopplingen mellan muslim och terrorist och för var dag som går verkar rasisterna kunna ta dagordningen ett steg längre. Men det räcker inte längre att säga att rasismen har gått för långt i Europa nu. Det räcker inte med att konstatera att rasistiska partier sitter i regeringar över hela Europa, att de vinner allt mer mark. Det räcker inte med att konstatera att förintelsen visst inte var det sista Europa skulle se av nazism and rasism.

Hade vi från början lyssnat på de som är rasismens objekt – nämligen våra medmänniskor och kamrater som inte är vita – då hade vi vetat att rasismen alltid har funnits i Europa, att några alltid behövt kämpa mer än andra för att få arbete och bostad bara för att de har en annan hudfärg. Hade vi från början lyssnat på vad forskning och litteraturen har att säga om rasism, då hade vi vetat att rasism är en idé som är djupt rotad i vårt europeiska arv, i vår europeiska kultur. Vi hade vetat att fem hundra år av institutionaliserad och systematisk rasism, där Sverige med sitt statsfinansierade rasbiologiska institut i Uppsala varit en central ideologiproducent, inte kan önskas bort genom att ta bort ord ur dokument.

Vad vi kräver nu är inte ord. Vi vill inte höra varken högern eller vänstern prata om att rasismen har gått för långt, eller att de skäms. Vi kräver politiska beslut, vi kräver handling. Vi kräver ett stopp på rasprofilering i våra länder, ingen auktoritet har rätt att peka ut någon på basis av hudfärg, det är ingenting annat än en rasistisk handling. Vi kräver en avmilitarisering och värnar rätten att människor har rätt att söka asyl och Sverige och EU. Vi kräver att papperslösa ska få sina fundamentala rättigheter tillgodosedda. Detta är några av frågorna vi arbetar med i Europaparlamentet, dels genom yttranden, betänkanden och förslag, där vi tar upp ett antirasistiskt perspektiv inom alla områden vi jobbar med. Men också genom att anordna seminarier och workshops om afrofobi, om strategier mot högerextremism, om koloniala europeiska traditioner som Zwarte Piet, och mycket mer.

Den förenade vänstergruppen i Europaparlamentet, GUE/NGL, är vidare den enda gruppen i Europaparlamentet, på samma sätt som Vänsterpartiet är den enda partiet i Sveriges riksdag, som ställer sig mot rasistisk och militariserad gränspolitik i praktiken. Vi är de enda som står upp för asylrätt och människors lika värde – inte bara i ord utan också i politisk handling. Vi ser också hur andra politiska områden påverkar rasismen; till exempelvis hur nyliberal ekonomisk politik. Europeiska Unionens åtstramningspolitik och rasism är varandras stöttepelare, när ekonomin stramas åt påverkar det de mest utsatta i våra samhällen samtidigt som konkurrensen ökar mellan vita och icke-vita och gynnar rasistiska rörelser.

Vi ser hur konservativt kvinnoförakt, sexism och rasism göder varandra. Vi ser hur högern och extremhögern jobbar tillsammans, och hur deras politik är sammansvuren. Vårt arbete är inte bara att stoppa den här utvecklingen, men att aktivt försöka skapa något nytt; ett feministiskt, antirasistiskt och rättvist Europa. Och vi bjuder in alla medmänniskor att vara med.