Vänsterpartiet i EU-parlamentet

”Vanliga internetanvändare förlorare i upphovsrättsdirektivet”

I onsdags röstade EU-parlamenet för det nya upphovsrättsdirektivet med siffrorna 438 mot 226. Malin Björk röstade nej till förslaget och är naturligtvis besviken över resultatet. Förslaget som gick igenom har alltför långtgående konsekvenser för vanliga internetanvändare, menar hon.

– Jag ställde mig inte bakom det förslag som idag röstades igenom. Jag ville se en text som garanterar ett öppet internet, som värnar integriteten och samtidigt ersätter upphovsrättshavarna. Det förslag som gick igenom äventyrar den personliga integriteten och kommer inte lösa de problem det påstås lösas. Högerns rapportör Axel Voss borde ha tagit till sig parlamentets tydliga signal i juli och gjort en riktig bearbetning av förslaget. Detta var ett hafsverk, säger Malin Björk och specificerar sitt nej:

– De mer balanserade förslagen om de omtalade artiklarna 11 och 13 röstades tyvärr ner. Detta kommer gynna de stora publicisthusen och nätjättarna. Förlorarna är de mindre aktörerna, konsumenter och vanliga internetanvändare, sammanfattar hon.

Här kan du läsa mer om hur Malin Björk resonerar om förslaget:
Det är oacceptabelt att storföretag som Youtube kan undgå att betala de upphovsmän vars verk drar in annonsintäkter till företagen. Vänsterpartiet har gång på gång krävt att stora multinationella företag som har som affärsidé att göra stora vinster på att undvika att betala skatt, rimliga löner och rättvisa ersättningar till bland annat upphovsrättsinnehavare måste bidra mer. Detta vill Vänsterpartiet reglera och ett bra sätt att få till stånd detta är att öka incitamentet för företagen att sluta avtal med upphovsrättshavare och deras organisationer. En sådan reglering får emellertid inte gå onödigt mycket ut över internetanvändares integritet och vi lagstiftare måste alltid se till att otydliga lagförslag som riskerar inskränka användare inte passerar parlamentet.

Inte avgjort ännu
Förslaget som lades fram av högerrapportören Axel Voss är resultatet av ett dåligt lagstiftningsarbete, något som märktes i juli när parlamentet skickade tillbaka förslaget till sitt utskott. När förslaget återkom, med endast ytliga förändringar, hade det lagts över två hundra ändringsförslag på det. Även det är ett tecken på att rapportören fortfarande inte gjort sitt jobb. Tyvärr röstades det igenom ändå och kommer nu gå vidare till förhandlingar mellan EU:s institutioner. Lagförslaget är alltså inte färdigbehandlad än.

Förslagets två kanske mest kontroversiella artiklar, 11 och 13, riskerar medföra stora problem om de införs.

Artikel 11 som har kallats länkavgift, inför en ny slags rätt, en närliggande rätt, som gör att publicister får rätt att teckna licensavtal för det som läggs upp på deras hemsidor. Detta trots att de redan idag kan få denna rätt genom att skriva in det i sina avtal med de som har upphovsrätten. Artikel elva har också testats och misslyckats i såväl Tyskland och Spanien.

Artikel 13, det så kallade upphovsrättsfiltret, inför ett ansvar för vissa hemsidor att se till att inget upphovsrättsskyddat material finns på dem. Detta låter rimligt vid första anblick men leder så som det utformats i praktiken till att företagen tvingas vidta allt för omfattande och integritetsinskränkande åtgärder. Att den tekniska möjligheten att övervaka allt som laddas upp på exempelvis Youtube finns, innebär inte att det är en bra lösning. Förslaget löser alltså inte de problem det ska lösa, och riskerar även internetsäkerheten för dess användare.

Hård lobbyism
Diskussionen kring detta förslag har från första stund präglats av enorm lobbyverksamhet. Vi parlamentariker har överösts av tusentals mail från väljare, organisationer och företag. En rad forskare har uttalat sig och branschorganisationer har hört av sig. Det är självklart positivt att intresserade parter hör av sig, och gällande ett lagförslag som kan ha stor påverkan på hur delar av internet används finns det självklart många intressenter.

Det som inte är lika bra är att det från båda sidor av detta lagförslag spridits mycket felaktig eller osakligt vinklad information. Det har från motståndarsidan bland annat påståtts att förslaget skulle innebära att all länkning skulle beskattas. Detta stämmer inte. De parter som vill att förslaget ska gå igenom har hävdat att igenkänningsteknik inte har några problem över huvud taget och att allt motstånd mot förslaget egentligen är orkestrerat och finansierat av de stora tech-bolagen, en guilt by association-argumentation som är omöjlig att frigöra sig från. Hur bevisar någon att de inte är orkestrerade av en tredje part? Det råder inget tvivel om att stora bolag har finansierat lobbyorganisationer för att lobba emot förslaget och att en del av denna lobbyverksamhet har skett i andra organisationers namn. Men det är också sant att en rad fristående forskare, medborgare och organisationer satt sig in i förslaget och kritiserat de risker förslaget medför. Dessa kan inte avfärdas som köpta av storbolagen utan har lyft verkliga och allvarliga problem med förslaget.

Det fanns en rad ändringsförslag som på ett bättre sätt hade tillvaratagit upphovsrättsinnehavarnas intressen samtidigt som de skulle ha skyddat integriteten för internetanvändarna. Tyvärr röstades dessa förslag ned.

För även om techbolagen tjänar mest på att bibehålla dagens funktionssätt finns det också pengar att tjäna på igenkänningstekniken. Utvecklandet och försäljandet av innehållsfilter är nämligen en kraftigt växande marknad och något som de kommer tjäna mycket pengar på att sälja till andra. Att installera och bygga ut den här tekniken, som idag är tänkt att se till att upphovsrättskyddat material inte finns men som i framtiden skulle kunna användas för att censurera internet kraftigt medför uppenbara risker. Det blir även ännu svårare för nya företag att etablera sig när de måste ta fram eller köpa in enormt dyra system för att kunna verka. De företag som vill värna integriteten kommer ha det ännu dyrare.

S och Fi röstade ja till förslaget
Det förslag som röstats igenom kommer innebära att de stora nätjättarna behöver betala mer än idag till upphovsrättsinnehavare, men hur mycket mer är fortfarande oklart och det innebär att nätintegriteten äventyras och att storföretagen stärker sin oligopolställning. Jag kommer fortsätta kämpa för ett internet som både respekterar den personliga integriteten och användares, medborgares och konsumenters rättigheter. Internet måste fortsätta vara en plattform för demokrati och aktivt medborgarskap, tyvärr kommer den möjligheten inskränkas om vi inte försöker ändra förslaget i nästa steg.

438 ledamöter röstade för förslaget, 226 mot och 29 lade ner sina röster. Alla 19 svenska ledamöter som var på plats nej till förslaget, utom Socialdemokraterna och Feministiskt Initiativ som röstade ja.

Malin Björk: Valet av Weber är sällsynt omdömeslöst

Idag utlyste edaren för EU-parlamentets högergrupp EPP, Manfred Weber, sin kandidatur till posten som ny ordförande för EU-kommissionen. Malin Björk är djupt kritisk.

– Jag tycker att valet av Weber som ”spitzenkandidat” är sällsynt omdömeslöst. För det första kan det ju innebära att ännu en kristdemokratisk, konservativ högerman ska leda EU-kommissionen i fem år. Men ännu allvarligare är att Weber så sent som i april gratulerade Ungerns auktoritära ledare Orbán till att han vann valet i Ungern.

– Jag tycker inte att någon som applåderar den fruktansvärda politiska utvecklingen i Ungern, med inskränkningar av de grundläggande demokratiska rättigheterna, mediefriheten och flyktingars rättigheter är i närheten av att vara lämplig att leda EU, säger Malin Björk.

– Det är helt obegripligt om den svenska högern skulle stödja Webers kandidatur. Men å andra sidan vill de ju eventuellt ta makten med hjälp av rasisterna i Sverige, så kanske är de ändå beredda att ställa sig bakom en spitzenkandidat som stöttar Orbán, säger Malin Björk.

I partigruppen EPP, som är EU-parlamentets största, ingår även svenska Moderaterna och Kristdemokraterna.

Vänsterpartiet i EU – vilka är vi? Del 5: Joel Nordström

Joel  Nordström jobbar som politisk rådgivare och följer utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (förkortat LIBE på EU-språk) för Malin Björk i Bryssel.

Hur hamnade du här?
Jag sökte först en praktiktjänst för att följa utskottet för jämställdhetsfrågor, men fick inte tjänsten. Ett par månader senare blev jag uppring och tillfrågad om jag istället ville göra praktik med fokus på LIBE-utskottet. Och det ville jag ju. En vecka senare flyttade jag till Belgien. Snart går min praktiktjänst över till ett vanligt kontrakt på sex månader.

Hur ser dina arbetsuppgifter ut?
Jag följer arbetet i LIBE, utskottet som arbetar med mycket lagstiftning, inte minst inom flyktingpolitik. Jag går på möten, skriver underlag, läser på om politiska frågor och gör sammanfattningar och analyser av händelser och förslag. Malin hinner ju inte läsa allt och gå på alla möten så vi assistenter hjälper till och sorterar bland allt. Just nu håller jag på och jobbar med ett lagförslag som heter Rights and values program. Malin är ”skuggrapportör” för förslaget för vår partigrupp, GUE/NGL. Det innebär att hon ska bevaka och föra fram sina åsikter om ärendet för hela partigruppen.

Vad tycker du har varit konstigast hittills under din tid i EU-parlamentet?
Konstigast är den här inkluderingskulturen i det europeiska samarbetet som gör att alla partigrupper är med i processen i alla lagstiftningsärenden, även när en partigrupp är så liten att den nästan inte har någon politisk makt alls. I Sverige är det ju regeringen som lägger fram en proposition, medan det i EU är kommissionen som kommer med ett förslag som alla partigrupper sedan följer. I praktiken är det inte så stor skillnad, i båda fall är det majoriteten som bestämmer, men det verkar ju mer demokratiskt i EU än vad det faktiskt är. EU-parlamentets roll är ju att ge en demokratisk legitimitet till EU-projektet. Och ofta är legitimitet mer prioriterat här än vad verkligt inflytande är.

Vad gjorde du innan du kom hit?
Jag är född och bodde också i Malmö tills jag kom hit. Jag har pausat mina studier i juridik och sociologi i Lund. Jag har alltid varit intresserad av vänsterpolitik och  av politik och demokratiska processer mer generellt. Jag är uppväxt i en vänsterfamilj och det har aldrig funnits något alternativ till vänsterpolitik för min del, men jag blev inte partipolitiskt engagerad förrän 2015. Tidigare hade jag en del personliga tvivel om parlamentarism, men sedan tänkte jag att man måste iallafall kämpa. Och engagemanget har gett mycket tillbaka.

Hur är det att bo i Bryssel?
När jag får den frågan brukar jag svara att jag hatar EU men jag älskar att bo i Bryssel! Det är en skittrevlig stad, väldigt avslappnad och gemytlig. Kafékulturen som finns här passar mig perfekt. Ingen tittar snett på en om man tar en öl eller en kaffe och läser en bok.

Ta pengar från försvaret och ge till kvinnorna!

Mer pengar till att bekämpa mäns våld mot kvinnor, främja kvinnors ekonomiska oberoende och säkerställa tillgången till lagliga och säkra aborter. Det är några av de feministiska förslag som Malin Björk lagt till EU:s budget för nästa år. Idag presenterar hon sitt förslag till yttrande i jämställdhetsutskottet.

– Follow the money, brukar man ju säga och det gäller även EU:s budget. Det är genom budgeten som EU tydligast visar vilka områden som ska prioriteras. Självklart tycker jag att det är vettigare att stärka kvinnors rättigheter än att till exempel ösa miljarder över ett militärt EU-samarbete som kommissionen och högern vill, säger Malin Björk.

Som jämställdhetsutskottets föredragande har hon lagt en rad ändringsförslag till EU:s budget som hon hittills fått ett brett stöd för. Kanske något förvånande har varken parlamentets största grupp EPP (där M och KD ingår) eller ECR (där SD ingår) i jämställdhetsutskottet lagt några ändringsförslag.

– De tycker väl helt enkelt att kommissionens budgetförslag är bra som det är, säger Malin Björk.

Den 27 september röstar jämställdhetsutskottet om yttrandet. I oktober tar det ansvariga budgetutskottet ställning om kommissionens budgetförslag och alla yttranden som kommit in från de andra utskotten. Hela parlamentet väntas rösta om EU:s budget i slutet av oktober.

Malin Björk om SD:s förslag att stoppa kvotflyktingar: Symbolpolitik på cynisk nivå

Sverigedemokraterna vill att Sverige ska sluta ta emot kvotflyktingar. Som EU-parlamentets huvudförhandlare för lagförslaget om ett EU-gemensamt kvotflyktingsystem är Malin Björk minst sagt kritisk till Sverigedemokraternas förslag.

– Det här är symbolpolitik på en djupt cynisk nivå. Det rör sig för det första om oerhört få flyktingar. Idag handlar det ju om att Sverige under ett år ska ta emot 5 000 personer på flykt. För Sverigedemokraterna handlar det istället om att nu, när de flesta andra partier alltmer anpassat sig till deras repressiva politik, försöker hitta ett sätt att öka insatsen, att liksom buda ännu högre i grenen flyktingfientlighet. Hur illa det går kan vi se om vi tittar på utvecklingen i Danmark, säger Malin och fortsätter:

– Självklart ska Sverige fortsätta sin stolta tradition att ta emot några av världens mest utsatta flyktingar. Men det är också viktigt att poängtera att kvotflyktingsystem inte får ersätta andra sätt att söka skydd, som till exempel Moderaterna vill. Asylrätten måste självklart också gälla alla personer som lyckas ta sig till Europa och Sverige på egen hand, säger Malin Björk.

”EU trampar i de högerextremas spår”

”EU kom överens om migrationspolitiken” står det i mediernas rubrikerna idag om EU-toppmötet. ”Kom överens om Fästning Europa-politiken” skulle det snarare stå, tycker Malin Björk.

– Den som läser rådets slutsatser inser att i stort sett alla EU-länder, inklusive den svenska regeringen, trampar i högerextrema politikers spår, som Orbán, Salvini och Francken.

– EU-ledarna inriktar sig bara på repressiva delar som ytterligare militariserade gränser, aktioner i tredje land, samarbete med förtryckaren Erdogan, och förvar. En av de värsta idéerna som lanseras nu är just att EU ska skapa slutna läger – både i EU och i tredje länder – för dem som räddas i Medelhavet, där flyktingar och migranter ska låsas in i väntan på en eventuell asylprövning. Vad som sedan ska hända med dessa människor – för det är människor av kött och blod vi pratar om – är oklart. Texten säger att de ska fördelas frivilligt mellan medlemsländer.

– När det kommer till frågan om hur ett delat ansvar för att ta emot flyktingar som kommer till EU ska se ut, har EU ledarna inte avancerat en millimeter! Anledningen är att de inte kan nå konsensus, men det finns inget egenvärde i konsensus om det innebär en anpassning till alltmer omänskliga lösningar! Det är sorgligt att se den svenska regeringen delta i dessa samtal utan någon ambition, utan någon plan. De leker dumt Följa John, känns det som. Men det är högerextrema extremer de trampar efter. Det är faktiskt helt orimligt.

– Vi i Vänsterpartiet vill istället se att en koalition av länder går vidare och beslutar om en fördelningsansvar för att ta emot flyktingar som kommer till EU. Sanktioner kan sedan riktas mot dem som inte vill vara med. Men det viktigaste är att snarast bryta igenom och upp den alltmer omänskliga politik som EU lägger fram, säger Malin Björk.

Missa inte Malin Björk i Almedalen!

Ska du till Almedalen i år? Då får du inte missa Malin Björk!

Här är några tillfällen då du har chansen att se och höra henne:

Måndag 2 juli:

8.30-8.50
Kommenterar i Svenska Dagbladets program Mellan raderna, inför Jonas Sjöstedts tal klockan 19.

9-9.45
Deltar i Rädda Barnens samtal om EU:s migrationspolitik.

10-10.45
Deltar i Europahusets samtal om EU:s migrationspolitik med EU-parlamentarikerna Anna Hedh, Anna Maria Corazza Bildt och Bodil Valero.

11-11.30
Intervjuas av Aleksa Lundberg för Feministiskt Perspektiv.

18.30-19
Försnackar tillsammans med Anna Herdy (tidningen Flamman) i TV4 inför Jonas Sjöstedts tal kl. 19.

Tisdag 3 juli:

15-15.50
Deltar i RFSL:s partidebatt om hbtq-frågor.

Sex vänsterpartier går samman för ett progressivt Europa

Med en gemensam deklaration ska sex partier, däribland svenska Vänsterpartiet, stärka den europeiska vänstern inför nästa EU-val.

Tillsammans vill partierna presentera gemensamma lösningar på vår tids stora utmaningar som den enorma skatteflykten, klimatförändringarna, den otrygga arbetsmarknaden och attackerna mot flyktingars och kvinnors rättigheter. Gemensamt för partierna är också att de är kritiska till den marknadsliberala och överstatliga ekonomiska politik som förespråkas av EU:s institutioner.

Vid en gemensampresskonferens lanserade de idag deklarationen Det är folkets tur nu (”Now, the people”).

– Människor ska inte behöva välja mellan högerns marknadsliberala dogmer eller extremhögerns nationalism och rasism. Med det här samarbetet vill vi visa att det finns en annan möjlighet, en stark vänster som samarbetar för att skapa ett mer rättvist och jämställt Europa. Vi tänker jobba stenhårt både mot EU-högerns åtstramningspolitik och extremhögerns rasism, sa Malin Björk.

Partierna som ingår i samarbetet är, förutom Vänsterpartiet, franska La La France Insoumise, spanska Podemos, finska Vänsterförbundet, portugisiska Bloco de Esquerda och danska Enhedslisten. Fler partier väntas tillkomma. 

Medverkande vid presskonferensen:

Jean-Luc Melenchon, partiledare La France Insoumise

Catarina Martins, partiledare Bloco de Esquerda

Li Andersson, partiledare Vänsterförbundet

Pernille Skipper, partiledare Enhedslisten

Miguel Urban Crespo, EU-parlamentariker Podemos

Malin Björk, EU-parlamentariker Vänsterpartiet

 

”Ett fritt internet är en viktig garant för ett öppet samhälle”

Just nu håller EU-institutionerna på att färdigställa ett nytt lagförslag om upphovsrätt. Malin Björk är kritisk till flera delar i förslaget, som hon menar kraftigt skulle inskränka internet.

På bordet ligger ett förslag från den konservative parlamentarikern Axel Voss (som sitter i samma partigrupp som M och KD). Om förslaget blir verklighet hotas viktiga delar av hur internet fungerar.

Ett av de mest allvarliga delarna med förslaget (artikel 13) är att hemsidor ska tvingas att automatiskt skanna igenom allt som laddas upp för att avgöra om de är upphovsrättskyddade eller inte. Dessutom ska alla som länkar till en hemsida hållas personligt ansvariga för hemsidans innehåll, trots att hemsidans innehåll kan ändras i ett ögonblick. Det är också oklart hur ett automatiserat filter ska kunna veta om uppladdaren har eller inte har tillåtelse att ladda upp materialet. Satir är ju tillåtet att göra oavsett upphovsrättsskydd, medan det ursprungliga materialet kan vara upphovsrättsskyddat.

– Det är oacceptabelt förslag. Ett fritt internet är en av de starkaste garanterna vi har för ett fritt och demokratiskt samhälle. Upphovsrätten försvaras inte genom att vi begränsar internet. Vi måste hitta gemensamma lösningar istället för att straffa dem som delar en länk eller massövervaka hemsidor, säger Malin Björk.

En annan minst sagt problematisk del i förslaget (artikel 11) innebär att den som länkar till en sida ska vara ansvarig för det länkade innehållet. Företag ska till och med kunna ta ut en avgift för den som länkar till deras sidor. Förutom det absurda i att den som länkar till en sida ska betala för att göra reklam för en hemsida anser Vänsterpartiet att det är orimligt att den som länkar ska ansvara för den länkade sidas innehåll. Den länk som ena dagen gick till en sida föreställande en katt kan nästa dag vara en länk till en strömmad version av en olagligt delad film.

– Vi i vänstern står upp för ett fritt internet och kommer arbeta för att direktivet inte begränsar internet. Tillsammans måste vi nu arbeta för att påverka andra parlamentariker så att de också röstar för att försvara ett fritt internet, säger Malin Björk.

Under den närmaste tiden kommer hon att arbeta för att de problematiska delarna i det föreslagna direktivet tas bort. Tyvärr ser det ut  som att EU-parlamentets högermajoritet kommer att få igenom förslaget till stor del i sin nuvarande tappning.

Den 20 juni är det dags för omröstning i EU-parlamentets utskott för rättsliga frågor. Tidigast i början på juli röstar hela parlamentet om förslaget.

Bättre villkor för utländska arbetare

Malin Björk välkomnar att EU-parlamentet röstat för att villkoren för personer som tillfälligt jobbar utomlands ska förbättras.

I tisdags röstade EU-parlamentet med stor majoritet för det så kallade utstaioneringsdirektivet. Det nya direktivet ska ersätta lagen från 1996 som reglerar villkoren för personer som tillfälligt arbetar i ett EU-land för företag som är baserade i ett annat EU-land.

Malin Björk välkomnar ändringarna som förhandlats fram mellan parlamentet och medlemsländerna.

– De ändringar som blev resultatet av trialogförhandlingarna är långt ifrån perfekta, men de innebär iallafall att utstationerade arbetare kommer att få rättvisare villkor jämfört med dagens regler, säger Malin Björk.

– Fortfarande finns mycket kvar att göra för att utstationerade arbetstagare ska få samma villkor som alla andra. För att skapa bättre balans mellan arbetstagare och arbetsgivare i EU behöver därför ett socialt protokoll skrivas in i EU:s fördrag, fortsätter hon.

– Det här är en fråga som vi i vänstern drivit under en lång tid. Ända sedan Lavaldomen, då EU-domstolen typiskt nog dömde till fördel för arbetstagarsidan, har vi försökt förbättra villkoren för arbetstagarnas villkor inom EU. Den här revisionen av utstationeringsdirektivet är ett viktigt steg i rätt riktning, men kampen för ett rättvis arbetsmarknad fortsätter!