Okategoriserade

”Kvinnors rätt till sina kroppar är ständigt under attack”

Vänsterpartiet i EU ställde fem frågor till Sara Bäckström, jurist på RFSU, som  berättat om situationen med abortvårdsvägran i Sverige på ett seminarium i Europaparlamentet. Mötet arrangerades av det tvärpolitiska nätverket All of Us, där bland andra Malin Björk ingår. Nätverket bildades av ledamöter och anställda i parlamentet från flera olika partigrupper för att slå vakt om aborträtten.

sara-backstromHur var mötet, tycker du?
– Det var jättebra. Det är väldigt viktigt att vi samlas från olika länder och delar med oss om vad det innebär med så kallades samvetsklausuler i vården, eller abortvårdsvägran, som vi på RFSU kallar det.

Vad pratade du om?
– Jag berättade att man i Sverige inte har rätt att åberopa vårdvägran, den möjligheten har aktivt valts bort. Det finns ett starkt parlamentariskt stöd för det, från Kristdemokraterna till Vänsterpartiet. De gånger som Sverigedemokraterna lagt förslag om att inskränka aborträtten har de snabbt röstats ner av alla andra partier. Svensk arbetsrätt säger också att man inte kan välja sina arbetsuppgifter som om det vore ett smörgåsbord. Det är tydligt att som sjuksköterska ska man jobba med allt inom sexuell och reproduktiv hälsa, inklusive preventivmedelsrådgivning och abortvård. Ingen ska såklart tvingas utföra abort mot sin vilja, men då ska man inte söka tjänst på en klinik som utför aborter.

Vi fick bland annat höra om att en överväldigande majoritet av alla italienska läkare och även lärare på läkarutbildningar vägrar utföra abort. Blev du förvånad över något du hörde under mötet?
– Nej, jag vet att det är vanligt att åberopa samvetsklausuler i Europa. Men återigen är det är viktigt att ta till oss vad sådana här klausuler innebär för kvinnors rätt till sina egna kroppar och för tillgången till abort.

Varför ser situationen ut som den gör i Europa?
– Kvinnors rätt till sina kroppar är ständigt under attack. Vissa saker har blivit bättre, som att tillgången till medicinsk abort ökat. Men attacker mot kvinnors hänger samman med nationalism. Det är det som händer i Polen. Nationalismen slår brett, även mot hbtq-personer, familjer, jämställdheten och yttrandefriheten.

Finns det något du kommer att med dig hem från mötet?
– Självklart. Jag har knutit flera kontakter med andra deltagare, men även fått detaljerad information om till exempel situationen i Italien och lagförslaget som tyvärr verkar gå igenom i Polen, som innebär en kriminalisering även av missfall. Det är viktigt att alla mobiliserar mot Polen, både genom aktivism och politiska påtryckningar, mot totalförbudet som innebär att kvinnor tvingas föda fram barn mot sin vilja, även om de blivit våldtagna. Det är kvinnofientligt.

Ny broschyr om TTIP och andra handelsavtal

Är handelsvatalen TTIP, CETA och TISA  så krångliga som många tror? Nej. Nu finns en lättillgänglig broschyr som förklarar vad avtalen innebär och hur de påverkar vår demokrati, miljö och arbetsrätt.

Just nu håller EU att förhandla om tre olika handelsavtal bakom lyckta dörrar. Det är dels det mest kända avtalet, TTIP, med USA. Dessutom förhandlas avtalet CETA med Canada och tjänstehandelsavtalet TISA med USA och 21 andra länder. Protesterna mot avtalen är stora runtom i Europa, men inte i Sverige. Det är dags att debatten vaknar även här!

Här kan du själv ladda ner och skriva ut broschyren. För dig som arbetar i något av Vänsterpartiets distrikt eller partiförening finns den också att beställa i pappersform i Vänsterpartiets webshop. Annars kan du maila [email protected] så skickar vi ett gäng broschyrer till dig.

 

Om EU:s nya gräns- och kustbevakning ”Superfrontex”

EU håller på att inrätta en ny, omfattande gräns- och kustbevakningsmyndighet. Här följer en sammanfattning av vad som beslutades om EU Border and Coast Guard (som vi kallar Superfrontex) i Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, LIBE den 30 maj 2016. Plenumomröstningen väntas bli första veckan i juli.

Rapportör för Europaparlamentet är Artis Pabriks från högergruppen EPP. Förslagets formella namn är Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning och om upphävande av förordning (EG) nr 2007/2004, förordning (EG) nr 863/2007 och rådets beslut 2005/267/EG.

Lampedusa005 lottas beskurenSuperfrontex
Nya Superfrontex kommer få mycket mer pengar och personal, i enlighet med Kommissionens förslag. En Executive Director kommer att anställas som kommer att få väldigt mycket makt. Executive Director är den som kommer att ta beslut om vilka åtgärder ett medlemsland behöver vidta för att upprätthålla sina gränskontroller. Det gäller alltså att besluta över hur mycket resurser ett land behöver avsätta, både vad gäller personal, utrustning och finansiella medel. Beslutet är juridiskt bindande. Under sig finns en Advisory Board som består av Executive Director och tre högre tjänstemän från myndigheten. Styrelsen ska ge råd men lyder ändå under Executive Director. Ändringsförslag om att inkludera politiker röstades ned.

Sårbarhetsutredning
Varje medlemsland kommer att genomgå en sårbarhetsutredning som definieras av hur bra kapacitet och beredskap landet har att hantera att många människor kommer på samma gång. Det handlar både om gränspersonal, ekonomi och teknisk utrustning (maskiner för fingeravtryck bla). I Kommissionens förslag var det den nya myndigheten som skulle utföra sårbarhetsutredningen, men utskottet röstade igenom en kompromiss som gör att myndigheten och medlemslandet tillsammans ska göra utredningen. Sårbarhetsutredningen skickas sedan till Advisory Board som ska föreslå insatser till Executive Director. Executive Director förslag om insatser och förändringar är juridiskt bindande och om medlemslandet inte implementerat förändringarna inom utsatt tid kommer Kommissionen att kopplas in.

Schengen och rätt att intervenera
Återupprättandet av Schengen är en hörnsten i den nya förordningen. En av de stora förändringarna i Frontex mandat är att ge dem mer makt att intervenera i medlemsländer, så kallade Rapid Border Interventions. Artikel18 ger myndigheten och rådet rätt att intervenera i ett medlemsland:

Where a Member State does not take the necessary corrective measures in accordance with a decision referred to in Article 12(5) or in the event of disproportionate migratory pressure at the external border rendering the control of the external borders ineffective to such an extent that it risks putting in jeopardy the functioning of the Schengen area as an area without internal border control, the Commission, after consulting the Agency, may present to the Council a proposal for an implementing decision act, identifying the measures to be implemented by the Agency and requiring the Member State concerned to cooperate with the Agency in the implementation of those measures. That implementing decision shall be adopted by the Council with a qualified majority vote.

Detta innebär att när EU anser att ett medlemsland inte klarar av att hanterna sina externa gränser kan Rådet rösta om att Superfrontex ska gå in och göra en Rapid Border Intervention. Då krävs kvalificerad majoritet som innebär att medlemslandet i fråga kan röstas ned.LAMPY lottas beskuren

Deportation
Deportation är en annan viktig del av Superfrontex nya arbete. Bland all ny personal ska det anställas “forced return escorts” och “return specialists” ”European Return Intervention Teams” och “experts on return”. Alla medlemsländer ska minst en gång i månaden informera myndigheten om sina deporteringsplaner och ifall de behöver assistans. Det nya är att Superfrontex ska koordinera deportationer i medlemsstater, inklusive s.k. frivilla återsändanden, för att skapa ett harmoniserat återsändande. Myndigheten kommer också att finansiera eller delfinansiera deportationer. Det kan komma att ske inom ramen för upphandling, vilket måste tolkas som en ytterligare privatisering av myndighetens arbete. Viktigt att notera är att Superfrontex nu kommer att få mandat att ta egna initiativ för att deportera. Artikel 27 §3:

The Agency may provide the necessary assistance and ensure, at the request of the participating Member States, or propose on its own initiative, the coordination or the organisation of return operations, for which the means of transport and forced return escorts are made available by a third country of return (‘collecting return operations’).

Samarbete med tredjeland
Superfrontex ska samarbeta med tredjeländer och placera sambandsmän (liaison officers) i tredjeland. Utskottets kompromisser har gjort viktiga förbättringar om att respektera non-refoulement, unionens lagar samt Charter of Fundamental Rights. Myndigheten ska samarbeta med tredjeländer i joint return operations och grannländer (antagligen med hänsyn till Turkiet).

Utrustning och innovation
Superfrontex kommer övervaka och bidra till forskning och innovation som rör ”European integrated border management”. Myndigheten kommer också att, inom ramen för Horizon 2020, implementera innovationer som relaterar till border security (antar att det bl.a. handlar om Smart Borders).

Myndigheten får en egen utrustningspool, som i Kommissionens förslag var väldigt detaljerad men som strukits. Myndigheten kan också äga utrustning tillsammans med medlemsländer och då finns krav på att vid en rapid border intervention ska medlemsländer kunna ställa utrustningen till förfogande inom två dagar.

 

Här är texten i PDF (lättare att skriva ut):superfrontex juni 2016

För mer information, kontakta Deniz Tütüncü, politisk rådgivare till Malin Björk: [email protected]

Nya broschyrer att skriva ut själv

Undrar du vad Vänsterpartiet gör i EU och vilka frågor vi driver? Nu har vi tagit fram ett par broschyrer som enkelt och kortfattat förklarar vår politik. Bara att skriva ut själv!

Vänsterpartiet i EU

För en human flyktingpolitik

Feministisk kamp i Europa

Stoppa handelsavtalen

Du som arbetar för något av Vänsterpartiets distrikt eller partiföreningar kan också beställa broschyrerna i pappersform i Vänsterpartiets webshop.

Det går också bra att beställa ett gäng broschyrer direkt från oss. Maila i så fall [email protected]

Välkommen till Vänsterpartiet i EUs hemsida!

Här hittar du grundläggande information om vår politik, pressbilder på vår EU-parlamentariker Malin Björk och aktuella artiklar.

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund och den politik vi driver hemma i Sverige driver vi också i Europaparlamentet. Mot vinstintresset ställer vi solidariteten, mot rasismen ställer vi medmänsklighet, mot ojämställdhet ställer vi jämställdhet och feminism och mot ökad militarisering ställer vi fred och värnar den svenska neutraliteten.

För daglig uppdatering kan du följa oss på Facebook och Malin Björk på Twitter.

Malin Björk (pressfoto)

Malin Björk (pressfoto)

Fyra frågor till Malin Björk efter attackerna i Bryssel

Du befann dig på flygplatsen Zaventem där de första två bomberna exploderade. Kan du berätta vad som hände?

– Det var i tisdags morse och jag och min sambo hade just landat med ett plan från New York. Jag stod och väntade i kön till tullen när vi plötsligt hörde två smällar. Den första var dov, men den andra smällen var vansinnigt kraftig. Jag kände direkt att något var jättefel. Eftersom smällen kom ovanifrån, och grus föll från takkonstruktionen, var jag rädd att taket skulle rasa så jag med många andra började springa utåt. Andra sprang undan åt andra håll. Tullen öppnade dörrarna så att alla vi som stod där kunde ta sig ut. Min sambo tog sig ut en annan väg men vi fick snabbt telefonkontakt med varandra. Vi hade tur och hittade ganska snart en vändande taxi som kunde köra oss hem. Ingen av oss skadades, som tur var.

Hur känns det nu?

– Jag är fortfarande skakad och jag tänker på alla som förlorat sina liv. Och så tänker jag på hur fel detta är, på att så här kan vi inte ha det. Vi får inte börja tänka att terrordåd är något vi ska börja vänja oss vid. Jag har också deltagit i intervjuer och debatter. Jag försöker göra så mycket jag hinner med, men just nu känner jag mig ganska trött och vill mest vara med min familj.

Vad tror du behöver göras för att liknande dåd inte ska inträffa igen?

– Jag tror att det är viktigt att besinna sig och att inte instinktivt börja ropa efter massövervakning, undantagstillstånd, och hårdare lagstiftning. I det här akuta läget är det först och främst en polisiär fråga och det är naturligtvis viktigt att de skyldiga grips och ställs inför rätta, att nätverk kartläggs och stoppas. Samtidigt måste vi mycket mer arbeta förebyggande så att inte fler unga killar dras till de våldsamma organisationer som säger sig ligga bakom de här fruktansvärda dåden. Och då tror jag att det är viktigt att med ödmjukhet erkänna att det ”krig mot terrorism” som deklarerades efter 11 september-attackerna inte har fungerat.

– Vi måste sätta oss ner tillsammans och våga tänka i nya banor, både vad gäller inrikespolitiska och utrikespolitiska frågor. Den krigsretorik som användes och de bomber som Frankrike fällde över Syrien som en reaktion efter attackerna i Paris har inte lett till att terrorismen i Europa, utövad av européer, har upphört. Tvärtom så tror jag att vi måste fokusera på att motverka polariseringen på alla sätt för att skapa trygga samhällen. När Belgiens premiärminister Charles Michel kommenterade dåden i tisdags tyckte jag att han lät mer samlad och sansad. Jag hoppas att Michel tänker annorlunda än Frankrikes president Hollande gjorde efter Parisattackerna.

Så istället för undantagstillstånd, hårdare lagstiftning och bomber över Syrien, vad föreslår du?

– Man måste börja fundera på varför unga, mestadels män dras till denna våldsamma typ av extremism och satsa på att minska polarisering, klyftor, och segregering. Inte minst behövs effektiva och riktade insatser för att fånga upp de ungdomar som idag befinner sig i riskzonen. Vi borde också lyssna på och ta hjälp av civilsamhället. Jag skulle också vilja se mer fokus på fredsinriktade insatser internationellt. Jag hör alltför få och svaga röster som kan staka ut vägen här. Var är de kloka diplomater och politiker som arbetar med beslutsamhet i fredens tjänst, och som kan stå emot krigshökarnas brösttoner, undrar jag?

Malin Björk ryter ifrån om sexuellt våld

Malin Björk i EU-parlamentet i debatt om sexuellt våld på offentliga platser, 4 februari.

 

 

Dublinförordningen måste rivas upp och Fästning Europa monteras ner

Malin Björk håller en skylt formad som pratbubbla med texten: No to Frontex and Dublin. Yes to a humane Europe!

Malin Björk under demonstrstion mot EU:s asylpolitik.

Idag kom nyheten att flyktingbarn i Polen kan hållas inlåsta under fängelseliknande förhållanden. För att sätta press på Polen och uppmärksamma problemet har Vänsterpartiet skickat en skriftlig fråga till Kommissionen. Detta är den andra rapporten om övergrepp och omänskligt behandlande av EU:s medlemsstater bara denna veckan. Tidigare i veckan avslöjade Sveriges Radio att Grekland återigen gjort sig skyldig till så kallade Pushbacks, där man i strid mot lagen återför migranter över gränsen utan att ge dem möjlighet att söka asyl. Reportaget i Sveriges Radio följer ett mönster som alla som arbetar med migrationsfrågan känner igen men denna gång anger migranterna att grekisk gränspolis dessutom förstörde ID-papper.

Malin Björk Vänsterpartiets europaparlamentariker, som arbetar med migrations- och asylfrågor, är mycket upprörd över det som hänt och menar att detta är ytterligare tecken på hur EU:s migrationspolitik och Dublinförordningen är omänsklig och måste göras om i grunden.

– Det är dags att montera ner Fästning Europa! Vi måste skapa en asylpolitik som sätter mänskliga rättigheter i centrum och som tar barns rättigheter på allvar. Utan Dublinförordningen har medlemsländer inget intresse av att mota bort flyktingar eller att systematiskt kränka mänskliga rättigheter. Därför utmanar Vänsterpartiet andra partier att bryta den tysta överenskommelsen där socialdemokrater, liberaler och högern tillsammans upprätthåller denna förordning, ofta med stöd av extremhögern. Det är dags att vi avskaffar Dublinförordningen, säger Malin. Läs mer