Okategoriserade

Inbjudan: Hur kan EU skapa lagliga flyktvägar till Europa?

Välkommen till ett öppet möte i Stockholm den 13 januari!

Idag finns få lagliga vägar att ta sig till Europa. Kraven på lagliga flyktvägar har därför vuxit sig allt starkare. Hur kan EU och Sverige bidra till att ge fler skydd? Malin Björk, som i Europaparlamentet ansvarar för förslaget om att inrätta ett vidarebosättningsprogram på EU-nivå, bjuder in till ett öppet möte.

I spåren av konflikterna i Mellanöstern, söder om Sahara och i Nordafrika ökar antalet flyktingar. UNHCR har beräknat att 1,19 miljoner människor är i behov av vidarebosättning under 2017. I våras presenterade EU-kommissionen flera förslag på asyl- och migrationsområdet, däribland ett EU-gemensamt system för så kallad vidarebosättning. Innan de nya bestämmelserna kan träda i kraft måste de beslutas gemensamt av Europaparlamentet och ministerrådet.

Som föredragande för lagförslaget om vidarebosättning leder Malin Björk Europaparlamentets arbete med frågan och företräder Europaparlamentet i förhandlingarna med medlemsländernas regeringar och EU-kommissionen. Vad innebär förslaget, vilken är Malin Björks och regeringens syn och vad tycker några av de organisationer som arbetar med asyl- och flyktingfrågor?

Välkommen på ett öppet samråd, där du får möjlighet att ställa frågor till Malin Björk och övriga medverkande.

Datum: Fredag den 13 januari 2017
Tid: Kl. 10.00-11.30 (vi bjuder på lunch efter mötet). Kaffe och registrering från kl. 09.30
Plats: Europahuset plan 2, Regeringsgatan 65 i Stockholm

Medverkande:

Malin Björk, Europaparlamentariker (V)

Lars Westbratt, statssekreterare hos migrationsminister Morgan Johansson, Justitiedepartementet

Sanna Vestin, ordförande Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

Madelaine Seidlitz, jurist med ansvar för flyktingfrågor och migration, Amnesty International

Karin Davin, vidarebosättningsexpert på UNHCR

OBLIGATORISK FÖRANMÄLAN HÄR: http://bit.ly/1mMzmoJ

Välkommen!

Har du frågor, kontakta
Lotta Narvehed, Malin Björks pressekreterare
+32 498 44 31 40
[email protected]

Pressmeddelande: Svenska EU-parlamentariker kräver att EU agerar för att frige svensk läkare i Etiopien

I ett brev till EU:s utrikeskommissionär Federica Mogherini kräver flera svenska Europaparlamentariker att EU-kommissionen och Europeiska utrikestjänsten EEAS agerar för att den svenska hjärtläkaren Fikru Maru ska friges från fängelset i Etiopien, där han suttit sedan i maj 2013.

Fikru Maru greps först efter att han vägrat betala mutor för att ta in utrustning till det sjukhus som han sedan 2006 driver i huvudstaden Addis Abeba. Nu anklagas han för att ha lett ett fängelseuppror och riskerar att dömas till döden. Detta trots att han är svårt sjuk och vårdades på sjukhus redan när upproret inleddes.

– Många personer och myndigheter har redan varit engagerade i fallet för att få hem honom men det har varit förgäves. För att sätta större press och belysa den orättvisa Fikru Maru har blivit utsatt för av etiopiska myndigheter lyfter vi frågan direkt till Mogherini och begär att även EU ska agera för att skyndsamt få honom fri. Fikru Maru är mycket sjuk och vår förhoppning är att han ska få återförenas med sin familj i Sverige så snart som möjligt, säger Europaparlamentariker Bodil Valero (MP) som tagit initiativ till brevet.

– Den mardröm som Fikru Maru och hans familj nu lever igenom ska ingen behöva uppleva. Jag hoppas verkligen att omvärldens påtryckningar ska få de etiopiska myndigheterna att agera i enlighet med rättsstatens mest grundläggande principer, säger Europaparlamentariker Malin Björk (V) som också skrivit under brevet.

Läs brevet.

 

Kontakt:

Lotta Narvehed

pressekreterare för Malin Björk

tel. 0032 498 44 31 40

 

”Utskottets nej till CETA är en delseger för demokratin”

30331301782_e12fa5b28c_kIdag röstade Europaparlamentets sysselsättningsutskott nej till CETA, handelsavtalet som EU förhandlat fram med Canada. Av utskottets ledamöter röstade 27 enligt rekommendationen från utskottets rapportör att avslå CETA, medan 24 röstade mot rekommendationen. Utskottets rapportör för avtalet, bulgariska socialdemokraten Georgi Pirinski, menar att avtalets påstådda positiva effekter är betydligt överdrivna. Han varnar också för att avtalet leder till ökade inkomstskillnader och att handelsrelationer mellan EU och utvecklingsländer missgynnas. Malin Björk välkomnar utskottets beslut som hon anser bygger på en välgrundad analys.

– De synpunkter som Pirinski kommer med är mycket viktiga. Jag är glad att ledamöterna i sysselsättningsutskottet tog hans varningar på allvar. Det innebär en delseger för demokratin. Nu hoppas jag att fler ledamöter vaknar upp och faktiskt ser vilka konsekvenser ett sådant här avtal kan få och röstar nej även i internationella handelsutskottet, i Europaparlamentet och inte minst i de nationella och regionala parlamenten som också ska säga sitt om avtalet.

I januari röstar det ansvariga utskottet, utskottet för internationell handel, om CETA. I februari röstar hela parlamentet om avtalet. Därefter ska de 38 nationella och regionala parlamenten i EU:s medlemsländer också rösta om det. Än finns alltså tid att fortsätta mobiliseringen mot CETA!

Läs mer om CETA och de andra handelsavtalen som EU håller på att förhandla om.

 

Strategi på EU-nivå krävs för att bekämpa våld mot kvinnor

Nästan hälften av alla europeiska kvinnor har någon gång utsatts för könsbaserat våld. Samtidigt tycker mer än var fjärde europé våldtäkt ibland kan vara försvarbart. Det är hög tid för en juridiskt bindande strategi på EU-nivå för att bekämpa våldet mot kvinnor, tycker  Malin Björk.

 I förra veckan röstade Europaparlamentet för att EU:s institutioner och medlemsländer ska anta Istanbulkonventionen, Europarådets konvention mot våld mot kvinnor. Sverige antog konventionen 2014, men bara hälften av EU:s alla medlemsstater har hittills ratificerat den.

Istanbulkonventionen är ett viktigt verktyg i kampen mot våld mot kvinnor. Inte minst för att den sätter våld mot kvinnor i ett sammanhang av makt och strukturer. Konventionen kräver också att alla länder tar ett helhetsgrepp för att stoppa det könsbaserade våldet genom åtgärder som offentlig finansiering av kvinnojourer, förebyggande åtgärder och krav på samtyckeslagstiftning.

Det är inte svårt att förstå varför en sådan här internationell konvention behövs. Nästan hälften av alla europeiska kvinnor har någon gång utsatts för könsbaserat våld och var tionde kvinna har utsatts för sexuellt våld. Förutom det individuella mänskliga lidandet kostar detta våld dessutom stora summor pengar. Notan för enbart de offentliga utgifterna i EU:s medlemsländer landar på 45 miljarder euro (cirka 400 miljarder kronor) om året. Den totala summan landar på hisnande 228 miljarder euro per år.

Statistiken visar att vi lever i en kultur som fortfarande accepterar mäns våld mot kvinnor. Nyligen kom dessutom en undersökning från EU-kommissionen, som med all tydlighet bekräftar hur allvarlig situationen är. Mer än en fjärdedel av alla européer (27 procent) tycker till exempel att våldtäkt kan vara försvarbart i vissa sammanhang. Nästan en femtedel (17 procent) anser att våld mot kvinnor ofta är offrets fel. Inte undra på att kvinnors mänskliga rättigheter och rätt till ett liv fritt från våld fortsätter att sättas på undantag.

Vänsterpartiet har under många år prioriterat frågan om våld mot kvinnor och flickor, inte minst på EU-nivå. Andra politiska krafter och parlamentariker fnös åt oss i början. Men genom vårt envisa arbete i Europaparlamentets jämställdhetsutskott har vi lyckats flytta fram de feministiska positionerna och säkerställa en majoritet för en politik för att stoppa mäns våld mot kvinnor, till försvar av kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter och till stöd den svenska sexköpslagen.

För fem år sedan antog Europaparlamentet en rapport som kräver en handlingsplan och en minimilagstiftning för hur mäns våld och hot mot kvinnor ska hanteras av EU:s medlemsstater. Rapporten skrevs av Vänsterpartiets Eva-Britt Svensson. Det var bland annat detta arbete som följdes upp i parlamentet i förra veckan.

Vänsterpartiet välkomnar EU:s anslutning till Istanbulkonventionen. För att konventionen ska bli juridiskt bindande måste den också ratificeras av såväl EU-parlamentet och rådet som av de enskilda medlemsländerna.

Men ännu hårdare åtgärder behövs på EU-nivå för att förebygga och bekämpa det könsbaserade våldet. Vi fortsätter därför att kräva att EU dessutom utarbetar en egen, sammanhållen strategi, inklusive ett juridiskt tvingande EU-direktiv, för att stoppa alla former av våld mot kvinnor. Det har Europaparlamentet krävt vid flera tillfällen, men hittills har EU-kommissionen inte agerat. Vårt feministiska arbete fortsätter.

En kortare version av artikeln har publicerats i Europaportalen.

Klippet ovan: Malin Björks anförande i Europaparlamentet i Strasbourg den 23 november 2016.

Europaparlamentariker enas mot människohandel

Den 18 oktober har utsetts till den europeiska dagen mot människohandel. För att sätta press på EU och EU:s medlemsländer har Malin Björk tagit initiativ till ett uttalande där den svenska sexköpslagen lyfts fram som ett framgångsrikt verktyg mot människohandel och prostitution.

– Menar man allvar när man säger sig vilja bekämpa människohandel måste vi också göra kopplingen mellan människohandel och prostitution. Då måste man också på EU-nivå börja inse att det bästa sättet att bekämpa prostitution är att lägga ansvaret där det hör hemma, nämligen hos torskar och hallickar, precis som den svenska sexköpslagen gör. Jag hoppas att fler länder tar efter Sverige, Norge, Island och Frankrike och antar liknande lagar, och att EU lägger mer krut på att bekämpa sexindustrin, säger Malin Björk.

Uttalandet har signerats av 26 parlamentariker från Vänstergruppen, Gröna och Socialdemokratiska gruppen.

Läs uttalandet här: meps-statement-on-the-eu-anti-trafficking-day-18-october-2016-1

Malin Björk står upp för aborträtten

På initiativ av Europaparlamentets vänstergrupp GUE/NGL blev det en debatt i Europaparlamentet den 5 oktober om det polska lagförslaget om att införa ett totalförbud mot abort. Här förklarar Malin Björk varför det polska lagförslaget också är en fråga för Europaparlamentet.

Malin Björk fördömer ingripande mot Women’s Boat to Gaza

wbg-logoSent igår bordade israelisk militär båten Zaytouna-Oliva, som ingår i aktionen Women’s boat to Gaza, och grep samtliga tretton kvinnor ombord. Två av dem är svenska vänsterpartipolitikern Jeanette Escanilla och besättningskvinnan Emma Ringqvist. Malin Björk är starkt kritisk till Israels agerande.

-Israel har inte laglig rätt att gå in och gripa kvinnorna på internationellt vatten. Det här är en ren kidnappning. Jag förutsätter att kvinnorna behandlas väl, men framför allt att de släpps omedelbart, säger Malin Björk.

-Israels agerande här påminner oss om den olagliga och inhumana blockaden av Gaza, som nu pågått i nio år. Vi som kämpar för ett fritt Palestina ger inte upp. Vi fortsätter arbeta för ett slut på blockaden och förtrycket av palestinier, och för att få till stånd en varaktig fred mellan Israel och Palestina.

Malin Björk seglade själv med Women’s Boat to Gaza under resans första rutt, mellan Barcelona och Korsika, i mitten på september.

Se även pressmeddelandet från Europaparlamentets vänstergrupp GUE/NGL.

Här förklarar Malin Björk och Jeanette Escanilla varför de valde att åka med Women’s Boat to Gaza.

”Kvinnors rätt till sina kroppar är ständigt under attack”

Vänsterpartiet i EU ställde fem frågor till Sara Bäckström, jurist på RFSU, som  berättat om situationen med abortvårdsvägran i Sverige på ett seminarium i Europaparlamentet. Mötet arrangerades av det tvärpolitiska nätverket All of Us, där bland andra Malin Björk ingår. Nätverket bildades av ledamöter och anställda i parlamentet från flera olika partigrupper för att slå vakt om aborträtten.

sara-backstromHur var mötet, tycker du?
– Det var jättebra. Det är väldigt viktigt att vi samlas från olika länder och delar med oss om vad det innebär med så kallades samvetsklausuler i vården, eller abortvårdsvägran, som vi på RFSU kallar det.

Vad pratade du om?
– Jag berättade att man i Sverige inte har rätt att åberopa vårdvägran, den möjligheten har aktivt valts bort. Det finns ett starkt parlamentariskt stöd för det, från Kristdemokraterna till Vänsterpartiet. De gånger som Sverigedemokraterna lagt förslag om att inskränka aborträtten har de snabbt röstats ner av alla andra partier. Svensk arbetsrätt säger också att man inte kan välja sina arbetsuppgifter som om det vore ett smörgåsbord. Det är tydligt att som sjuksköterska ska man jobba med allt inom sexuell och reproduktiv hälsa, inklusive preventivmedelsrådgivning och abortvård. Ingen ska såklart tvingas utföra abort mot sin vilja, men då ska man inte söka tjänst på en klinik som utför aborter.

Vi fick bland annat höra om att en överväldigande majoritet av alla italienska läkare och även lärare på läkarutbildningar vägrar utföra abort. Blev du förvånad över något du hörde under mötet?
– Nej, jag vet att det är vanligt att åberopa samvetsklausuler i Europa. Men återigen är det är viktigt att ta till oss vad sådana här klausuler innebär för kvinnors rätt till sina egna kroppar och för tillgången till abort.

Varför ser situationen ut som den gör i Europa?
– Kvinnors rätt till sina kroppar är ständigt under attack. Vissa saker har blivit bättre, som att tillgången till medicinsk abort ökat. Men attacker mot kvinnors hänger samman med nationalism. Det är det som händer i Polen. Nationalismen slår brett, även mot hbtq-personer, familjer, jämställdheten och yttrandefriheten.

Finns det något du kommer att med dig hem från mötet?
– Självklart. Jag har knutit flera kontakter med andra deltagare, men även fått detaljerad information om till exempel situationen i Italien och lagförslaget som tyvärr verkar gå igenom i Polen, som innebär en kriminalisering även av missfall. Det är viktigt att alla mobiliserar mot Polen, både genom aktivism och politiska påtryckningar, mot totalförbudet som innebär att kvinnor tvingas föda fram barn mot sin vilja, även om de blivit våldtagna. Det är kvinnofientligt.

Ny broschyr om TTIP och andra handelsavtal

Är handelsvatalen TTIP, CETA och TISA  så krångliga som många tror? Nej. Nu finns en lättillgänglig broschyr som förklarar vad avtalen innebär och hur de påverkar vår demokrati, miljö och arbetsrätt.

Just nu håller EU att förhandla om tre olika handelsavtal bakom lyckta dörrar. Det är dels det mest kända avtalet, TTIP, med USA. Dessutom förhandlas avtalet CETA med Canada och tjänstehandelsavtalet TISA med USA och 21 andra länder. Protesterna mot avtalen är stora runtom i Europa, men inte i Sverige. Det är dags att debatten vaknar även här!

Här kan du själv ladda ner och skriva ut broschyren. För dig som arbetar i något av Vänsterpartiets distrikt eller partiförening finns den också att beställa i pappersform i Vänsterpartiets webshop. Annars kan du maila [email protected] så skickar vi ett gäng broschyrer till dig.

 

Om EU:s nya gräns- och kustbevakning ”Superfrontex”

EU håller på att inrätta en ny, omfattande gräns- och kustbevakningsmyndighet. Här följer en sammanfattning av vad som beslutades om EU Border and Coast Guard (som vi kallar Superfrontex) i Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, LIBE den 30 maj 2016. Plenumomröstningen väntas bli första veckan i juli.

Rapportör för Europaparlamentet är Artis Pabriks från högergruppen EPP. Förslagets formella namn är Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning och om upphävande av förordning (EG) nr 2007/2004, förordning (EG) nr 863/2007 och rådets beslut 2005/267/EG.

Lampedusa005 lottas beskurenSuperfrontex
Nya Superfrontex kommer få mycket mer pengar och personal, i enlighet med Kommissionens förslag. En Executive Director kommer att anställas som kommer att få väldigt mycket makt. Executive Director är den som kommer att ta beslut om vilka åtgärder ett medlemsland behöver vidta för att upprätthålla sina gränskontroller. Det gäller alltså att besluta över hur mycket resurser ett land behöver avsätta, både vad gäller personal, utrustning och finansiella medel. Beslutet är juridiskt bindande. Under sig finns en Advisory Board som består av Executive Director och tre högre tjänstemän från myndigheten. Styrelsen ska ge råd men lyder ändå under Executive Director. Ändringsförslag om att inkludera politiker röstades ned.

Sårbarhetsutredning
Varje medlemsland kommer att genomgå en sårbarhetsutredning som definieras av hur bra kapacitet och beredskap landet har att hantera att många människor kommer på samma gång. Det handlar både om gränspersonal, ekonomi och teknisk utrustning (maskiner för fingeravtryck bla). I Kommissionens förslag var det den nya myndigheten som skulle utföra sårbarhetsutredningen, men utskottet röstade igenom en kompromiss som gör att myndigheten och medlemslandet tillsammans ska göra utredningen. Sårbarhetsutredningen skickas sedan till Advisory Board som ska föreslå insatser till Executive Director. Executive Director förslag om insatser och förändringar är juridiskt bindande och om medlemslandet inte implementerat förändringarna inom utsatt tid kommer Kommissionen att kopplas in.

Schengen och rätt att intervenera
Återupprättandet av Schengen är en hörnsten i den nya förordningen. En av de stora förändringarna i Frontex mandat är att ge dem mer makt att intervenera i medlemsländer, så kallade Rapid Border Interventions. Artikel18 ger myndigheten och rådet rätt att intervenera i ett medlemsland:

Where a Member State does not take the necessary corrective measures in accordance with a decision referred to in Article 12(5) or in the event of disproportionate migratory pressure at the external border rendering the control of the external borders ineffective to such an extent that it risks putting in jeopardy the functioning of the Schengen area as an area without internal border control, the Commission, after consulting the Agency, may present to the Council a proposal for an implementing decision act, identifying the measures to be implemented by the Agency and requiring the Member State concerned to cooperate with the Agency in the implementation of those measures. That implementing decision shall be adopted by the Council with a qualified majority vote.

Detta innebär att när EU anser att ett medlemsland inte klarar av att hanterna sina externa gränser kan Rådet rösta om att Superfrontex ska gå in och göra en Rapid Border Intervention. Då krävs kvalificerad majoritet som innebär att medlemslandet i fråga kan röstas ned.LAMPY lottas beskuren

Deportation
Deportation är en annan viktig del av Superfrontex nya arbete. Bland all ny personal ska det anställas “forced return escorts” och “return specialists” ”European Return Intervention Teams” och “experts on return”. Alla medlemsländer ska minst en gång i månaden informera myndigheten om sina deporteringsplaner och ifall de behöver assistans. Det nya är att Superfrontex ska koordinera deportationer i medlemsstater, inklusive s.k. frivilla återsändanden, för att skapa ett harmoniserat återsändande. Myndigheten kommer också att finansiera eller delfinansiera deportationer. Det kan komma att ske inom ramen för upphandling, vilket måste tolkas som en ytterligare privatisering av myndighetens arbete. Viktigt att notera är att Superfrontex nu kommer att få mandat att ta egna initiativ för att deportera. Artikel 27 §3:

The Agency may provide the necessary assistance and ensure, at the request of the participating Member States, or propose on its own initiative, the coordination or the organisation of return operations, for which the means of transport and forced return escorts are made available by a third country of return (‘collecting return operations’).

Samarbete med tredjeland
Superfrontex ska samarbeta med tredjeländer och placera sambandsmän (liaison officers) i tredjeland. Utskottets kompromisser har gjort viktiga förbättringar om att respektera non-refoulement, unionens lagar samt Charter of Fundamental Rights. Myndigheten ska samarbeta med tredjeländer i joint return operations och grannländer (antagligen med hänsyn till Turkiet).

Utrustning och innovation
Superfrontex kommer övervaka och bidra till forskning och innovation som rör ”European integrated border management”. Myndigheten kommer också att, inom ramen för Horizon 2020, implementera innovationer som relaterar till border security (antar att det bl.a. handlar om Smart Borders).

Myndigheten får en egen utrustningspool, som i Kommissionens förslag var väldigt detaljerad men som strukits. Myndigheten kan också äga utrustning tillsammans med medlemsländer och då finns krav på att vid en rapid border intervention ska medlemsländer kunna ställa utrustningen till förfogande inom två dagar.

 

Här är texten i PDF (lättare att skriva ut):superfrontex juni 2016

För mer information, kontakta Deniz Tütüncü, politisk rådgivare till Malin Björk: [email protected]