Miljö och Klimat

Svenskt motstånd mot EU:s handelsavtal stärks

Nu växer det svenska motståndet mot TTIP och de andra handelsavtalen som EU förhandlar om. Den 17 juni hölls en demonstration mot  avtalen TTIP och CETA utanför LO:s kongress i Stockholm. Dagen efter arrangerade Vänsterpartiet i EU en konferens om avtalen. Du som missade konferensen kan ta del av några av talarnas presentationer här.

ttip demo stockholm juni 2016

Skiftets demonstration utanför LO-borgen.

Den 17 juni ordnade hållbarhetsnätverket Skiftet en demonstration mot handelsavtalen TTIP och CETA som just nu förhandlas mellan EU och USA respektive EU och Canada. Demonstrationen hölls på Norra Bantorget utanför LO-borgen, där LO höll kongress. Aktionen var tänkt som en uppmaning till LO:s ledning och medlemmar att tänka över sin i princip odelat positiva inställning (med ett par undantag) till handelsavtalen. Bland talarna fanns riksdagsledamot Jens Holm (V) och den kanadensiske CETA-experten Blair Redlin. Jens Holm kritiserade bland annat allt hemlighetsmakeri som förhandlingarna om handelsavtalen omgärdas av.

– Om jag vill ta del av några handlingar måste jag gå in i ett speciellt rum på UD och läsa dem. Jag får inte ta några anteckningar eller berätta för någon om vad jag läst. Vissa handlingar måste jag åka till Bryssel för att få se. Jag tycker att det liknar lite som de hemska trollen i sagorna som, så fort kommer ut i ljuset, spricker. Det tror jag gäller för handelsavtalen också. När de väl kommer ut ur mörkret kommer de också att spricka, sa Jens Holm.

Blair Redlin lottas

Blair Redlin.

På lördagen ledde Kajsa Ekis Ekman en konferens om avtalen i ABF-huset. Talade gjorde bland andra Paul-Émile Dupret från Europaparlamentets vänstergrupp GUE/NGL, Anne-Marie Mineur (Euopaparlamentariker för holländska socialistpartiet SP), Blair Redlin och riksdagsledamot Håkan Svenneling (V) på konferensen i ABF-huset.

Blair Redlin är ordförande i  fackliga Trade Justice Network och har sedan flera år följt utvecklingen med CETA, avtalet som nu förhandlats klart mellan EU och Canada. Redan med Nafta, handelsavtalet mellan USA, Canada och Mexico, har han kunnat se vad effekterna av CETA kommer att bli. Precis som  CETA medför Nafta en sorts skiljedomstolar där företag kan stämma stater om företagen anser att staternas lagar på något sätt kan missgynna företagets förväntade vinster. Resultatet är att Canada numera är det mest stämda västlandet i världen. Till stor del rör det sig om mäktiga, USA-registrerade storföretag som stämt landet för hälso- och miljölagar som ansetts skada företagens vinster. Ett av exemplen han gav handlar om företaget Ethyl.

AnneMarie Mineur lottas

Anne Marie Mineur.

– Ethyl ansåg att det var olämpligt att Canada skulle förbjuda det potentiellt farliga ämnet MMT i bensin. Efter att ha förlorat rätten att kunna lagstifta mot kemikalien enligt Nafta, återinfördes MMT i kanadensisk bensin och finns kvar än idag, berättade Blair Redlin.

En panel bestående av Malin Björk, Martin Klepke (politisk redaktör för  LO:s tidning Arbetet), Andrea Söderblom-Tay (ordförande för Jordens vänner Stockholm), Toofan Salehpour från Skiftet och Rikard Allvin, som skriver bloggen Ttippen, disktuterade sedan hur motståndet mot TTIP kan mobiliseras. Panelen var överens  om att ett första steg är att informera allmänheten om att avtalen överhuvudtaget finns och förhandlas om och att det ännu inte är för sent att stoppa dem. Toofan Salehpour tryckte också på vikten av att prata om avtalen på ett folkligt sätt.

– Hellre än att prata om skiljedomstolar för företag, ISDS och ICS, säg direktörsdomstolar och istället för TTIP, CETA och TISA, kalla dem för fulhandelsavtal, sa Toofan Salehpour.

Kajsa Ekis Ekman avslutade med en uppmaning till publiken:

– Det räcker inte med att ni har varit här idag. Nu måste ni börja skriva insändare, skriva på Facebook och höra av er till era politiker!

 

Anne Marie Mineurs presentation:Presentation Anne Marie Mineur

Blair Redlins talpunkter (engelska): Speaking points Blair Redlin

Kom på konferens om handelsavtalen som hotar demokratin

A4-motTTIP jpgVälkommen till en konferens om TTIP, CETA och TISA, handelsavtalen som hotar vår demokrati, miljö och arbetsrätt! Konferensen hålls på lördag den 18: e juni klockan 12-16 i Katasalen i ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm.

Få personer i Sverige vet vad TTIP, CETA och TISA är. Det är inte så konstigt. Den svenska debatten om handelsavtalen som just nu förhandlas mellan EU och andra länder märkbart tyst. I många andra europeiska länder är motståndet däremot både högljutt och massivt. Varför ser det så olika ut? Kom och lär dig mer om avtalen och varför vi i Sverige borde gå med i proteströrelsen!

Konferensen är gratis.

Anmäl dig på Facebook. Sök på ”Hur kan vi stoppa TTIP, CETA och TISA?”

Läs Malin Björks senaste artikel om TTIP

 

 

Medverkande:malin ttip t shirt
Kajsa Ekis Ekman, författare och debattör
Malin Björk, EU-parlamentariker (V)
Martin Klepke, politisk redaktör, LO:s tidning Arbetet
Andrea Söderblom-Tay, ordförande Jordens vänner
Toofan Salehpour, Skiftet
Rikard Allvin, Ttippen
Håkan Svenneling, riksdagsledamot (V)
Blair Redlin, ordförande Trade Justice Network (CA)
Anne Marie Mineur, EU-parlamentariker Socialistpartiet (NL)
Paul-Emile Dupret, politisk rådgivare, GUE/NGL, Europaparlamentet (BE)

 

 

Kontakt: Stellan Hermansson, 070-299 70 79, Lotta Narvehed, +32 498 44 31 40

 

 

 

Förlust för demokratin i val om TTIP idag – läs vår folder om TTIP här

ttip Idag röstade EU-parlamentet ja till en mycket dålig rekommendation om TTIP. Dä röstades alla viktiga bitar om miljö, klimat, öppenhet och arbetsrätt bort liksom frågor om hormonbehandlat kött och annat om matkvallitet. Om du vill veta mer om hur Vänsterpartiet ser på TTIP kan du hitta vår folder här